Vse ali nič – ACTivate Your Story

Foto: Dafina Gashi

Ustvarili bomo gledališko predstavo o migracijah in o življenju tujcev v Sloveniji. Smo skupina mednarodnih prostovoljcev, lokalni mladi, prosilci za azil, begunci in vsi drugi zainteresirani. PREDHODNE IGRALSKE IZKUŠNJE NISO POGOJ! KAKO SE PRIJAVIŠ? Izpolni spletni prijavni obrazec. VEČ INFORMACIJ? E-pošta: metka@zavod-bob.si. Pokliči: 041391086 (Metka).  

—ENG  

Join a theatre project – FREE OF CHARGE! We will create a Forum theater performance about migrations and the life of foreigners in Slovenia. We are international volunteers, local youth, asylum seekers, refugees and all other interested. YOU DON’T NEED ANY ACTING SKILLS or experiences! HOW TO APPLY? Complete this online application form. MORE INFO? E-mail: metka@zavod-bob.si. Call: 041391086 (Metka).


Projekt ‘Vse ali nič’ smo začeli v letu 2013 za opolnomočenje mladih pri reševanju vsakodnevnih stisk in z namenom dati glas tistim, katerih glasu se v javnosti ne sliši. Temelji na načelih gledališke pedagogike, pedagogike zatiranih in gledališča zatiranih. V l. 2018 nadgrajujemo dosedanje delo v tehniki zakonodajnega gledališča*.

Gremo se gledališče za emancipacijo posameznika in družbe. Naše aktivnosti temeljijo na načelih gledališke pedagogike, ki pri posamezniku spodbuja in razvija samozavedanje in zavedanje sveta okrog sebe ter s simulacijo dejanskih življenjskih situacij in refleksijo le-teh omogoča razvoj odgovornih posameznikov tako na osebni kot družbeni ravni.

Delamo pretežno s tehnikami Gledališča zatiranih, ki je pogosto imenovano tudi gledališče za družbene spremembe, in z impro gledališčem. Tako vzpostavimo povezavo med igralci – akterji in gledalci – opazovalci, vloge se premešajo – gledalci postanejo igralci in obratno. Izvajamo gledališke akcije/dogodke, pripravljene s tehnikami gledališča zatiranih: slikovno, forumsko, nevidno, zakonodajno in časopisno gledališče, estetika gledališča zatiranih, direktne in osveščevalne akcije ter gledališke intervencije v javni prostor.

VKLJUČEVANJE MLADIH V ZAKONODAJNE PROCESE

Razvijamo zakonodajno gledališče kot metodo mladinskega dela, ki v Sloveniji še ni razvita praksa vključevanja mladih, oz. kot nekonvencionalno obliko politične participacije. Delujemo v smeri vključevanja neorganiziranih mladih v politične procese, torej tistih, ki sicer niso politično aktivni. Z uporabo gledališča zatiranih, poznanega tudi kot gledališče za družbene sprememebe, zakonodajne procese približujemo mladim, ki se od teh procesov umikajo, saj so jim abstraktni in v njih ne vidijo povezave s svojimi življenji. Vse ali nič je prva gledališko-aktivistična skupina v Sloveniji, ki pri delu na področju participacije mladih uporablja zakonodajno gledališče.

 
Foto: Dafina Gashi

*Zakonodajno gledališče’ je oblika demokracije z uporabo vseh tehnik gledališča zatiranih (posebej forumskega gledališča), ki jih kombiniramo s konvencionalnimi rituali parlamentarne zbornice z namenom spreminjanja legitimnih želja državljanov v zakone. Po zakonodajni forumski predstavi ustvarimo prostor, podoben senatu, za podoben obred sprejemanja zakonov, po istem uradnem postopku, ki temelji na posegih gled-igralcev (ti jih zagovarjajo ali zavračajo, glasujejo ipd.). Na koncu zberemo odobrene predloge in prizadevanja ter jih oblikujemo kot zakonodajne predloge.

Nosilec projekta je Zavod Bob, aktivnosti izvajava Andreja Potočnik in Metka Bahlen Okoli.

Partnerji v projektu so še Inštitut za afriške študije, Cene Štupar - CILJ, Združenje Slovenska Filatropija, Društvo ŠKUC, KUD Transformator, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za socialno delo in Pedagoška fakulteta.

Sodelovanje v vseh aktivnostih je brezplačno.
 
FB stran: VSE ALI NIČ.