Vizija in poslanstvo

POSLANSTVO

Zagotavljanje aktivne udeležbe v družbenem dogajanju, zlasti tistih, ki nimajo javnega glasu ali pa se njihovega glasu ne sliši.

VIZIJA

Zavod BOB je skupnost za emancipacijo ljudi, prostor znanja, zaupanja, solidarnosti in medsebojne podpore. Središče za mlade, kjer spodbujamo razmislek, osvetljujemo spregledane teme in opozarjamo na krivice. Podpiramo, razvijamo in omogočamo možnosti ter dajemo glas mladim. Delujemo v skladu z našimi načeli in vrednotami, vedno pa po principu participatornega mladinskega dela za podporo posamezniku, skupnosti in družbi. Kot priznani/poznani sogovorniki smo slišani in upoštevani ter uspešno vzpostavljamo dialog med mladimi, odločevalci, strokovnjaki in drugimi relevantnimi deležniki. Zavod BOB je finančno neodvisen, učinkovito upravlja s financami in ima vzpostavljeno dolgoročno kadrovsko strategijo. Je središče, ki ga poganja nenehno izpopolnjevanje strokovnosti in skrb za prenos znanja tako med zaposlenimi, kot zunanjimi sodelavci. Delujemo in izobražujemo v stimulativnih prostorih, svoja strokovna znanja pa delimo tudi zunaj meja stavbe, na terenih po Ljubljani in širše.

VREDNOTE

Solidarnost in tovarištvo razumemo kot podporo sočloveku in prispevek vsakogar k delovanju skupnosti.

Odgovornost nam pomeni delovati etično, v dobro sebe, družbe in okolja.

Vedoželjnost spodbujamo z ustvarjanjem priložnosti, podpornega in varnega okolja za pridobivanje, raziskovanje in preizkušanje novih znanj in veščin.

 

Vir in foto: Zavod Bob, delovno-motivacijska dneva, avgust 2018.