Vizija in poslanstvo

POSLANSTVO

Zagotavljanje aktivne udeležbe v družbenem dogajanju, zlasti tistih, ki nimajo javnega glasu ali pa se njihovega glasu ne sliši.

VIZIJA

Zavod Bob je uveljavljeno in iskano središče za mlade, zlasti za osipnike in tiste s slabšimi izhodiščnimi možnostmi. Z inovativnimi programskimi rešitvami celovito podpira mlade pri ustvarjalnem izražanju, socialni (re)integraciji, razvoju solidarnostnih ekonomij in omogoča priložnosti za samouresničitev.

VREDNOTE

Solidarnost in tovarištvo razumemo kot podporo sočloveku in prispevek vsakega k delovanju skupnosti.

Odgovornost nam pomeni delovati etično, v dobro sebe, družbe in okolja.

Vedoželjnost spodbujamo z ustvarjanjem priložnosti, podpornega in varnega okolja za pridobivanje, raziskovanje in preizkušanje novih znanj in veščin.

 

Vir in foto: Zavod Bob, delovno-motivacijska dneva, avgust 2018.