The Key – developing methodology for younger adults education


The Key projekt izdaja 12 novičnikov, kjer lahko podrobno spoznate projekt, delo samih organizacij partnerstva The Key, v novičnikih pa boste izvedeli tudi kaj vse smo tekom projekta v partnerstvu ustvarili.

Za več izdaj novičnikov se lahko prijavite tukaj.


PRETEKLE AKTIVNOSTI PROJEKTA THE KEY:

Izvedli smo brezplačne delavnice za podporo mladim od 25 do 35 let v boju za svoje neodvisno mesto pod soncem …


Adijo, mehka kolena! | 11. in 12. 11. 2021 | 16.30–20.00
V borbi s prepričanji o tem, kako naj bi živeli, kakšno je ‘pravo’ vedenje, kaj se od nas pričakuje, kaj je uspeh in tako naprej, pogosto ne zmoremo uresničiti svojih potencialov. Še posebej v situacijah, Prepoznaš to?
Pridriži se delavnici, na kateri boste odkrili, kako prepoznati in premagovati omenjene notranje ovire, kaj je pomembno vedeti o sebi in o delodajalcu na razgovoru za zaposlitev, katere so moje močne in šibke strani in kako jih izraziti, kako sploh prepoznati, katera zaposlitev je ustrezna zame, kakšne vrste delovnih razmerij poznamo, …

Živjo, mehke veščine | 15.–18. 11. 2021 | 16.3020.00
A veš, ko srečaš osebo, ki ima tisti ‘je ne sais quoi’, ki vsakogar vključi v pogovor, ki te posluša kot te ni še nihče in se potem odzove z vprašanjem ali pripombo, ki je stoprocentno na mestu, ki …. No, ki ima to, čemur včasih rečemo tudi karizma :).
Vse to in še več so veščine, ki se jih je moč naučiti, zato dobrodošli na treningu mehkih veščin!

Za ribe, za ptice, za delavske pravice | 22.–24. 11. 2021 | 16.30–20.00

Te zanima kaj vse sestalja trg dela, kako se ti različni elementi trga dela povezujejo? Kako vedeti, h komu je treba po informacije? Katere priložnosti so ‘out there’ in kako, kje, jih poiskati? Kaj je pogodba o zaposlitvi, kaj vse mora vsebovati in kakšni so različni modeli pogodb? Iz česa je sestavljena plača, kaj je neto, kaj bruto, kaj dodatki, o kakih prispevkih to govorijo? Kakšne so pravice delavcev in zakaj je hlapec Jernej ni mogel najti?

Na pravem mestu si! Če te zanimajo odgovori na zgoraj zapisana vprašanja, se pač moraš prijaviti na to delavnico …

Tečaj ribolova aka Finančna pismenost | 25. in 26. 11. 2021 | 10.00–14.00
Kaj pomeni biti pismen? In kaj pomeni biti finančno pismen? Ali je pomembno biti finančno pismen? Zakaj? Kako varčevati za določen namen? Kako načrtovati mesečno porabo? Kako modro trošiti?
To in še več v našem ekskluzivnem tečaju ribolova, ne zamudite!

Družba mene briga | 29. 11.–1. 12. 2021 | 10.00–14.00
Priložnost, da se s svojimi somišljeniki lotiš izboljšav v svojem ožjem in širšem družbenem okolju! Na delavnicah bomo prepoznavali probleme, se kritično lotili sporočil v medijih, razvijali ideje za rešitve, uprizorili referendumsko kampanjo ter pisali in pošiljali pisma odločevalcem.


THE KEY is a strategic partnership project in the field of adult education primarily aimed to develop new, innovative and complementary methodology for younger adults activation and empowerment, supporting their transition to adulthood. We build cooperation between four partner organisations, Institute Bob from Slovenia, Volunterski centar Istra from Croatia, Conversas Associação Internacional from Portugal and Institute Perspectives from Bulgaria, who gathered forces in addressing these issues.
In this partnership consortium we are addressing the situation of younger adults that are facing difficulties with transitioning to adulthood on two levels: level of the society with measures for making this transition easier (e.g. housing strategy, employment stimulation) where we will create memorandums on a national levels in countries/regions of partner organizations (negotiations with policy makers, dialogue with different stakeholders); level of working with individuals and groups facing this situation (e.g. support programmes that address their needs) where we will develop a methodology for younger adults activation and empowerment to help adult educators in supporting individuals in their transition to adulthood.

The Key je projekt strateškega partnerstva na področju izobraževanja odraslih, namenjen predvsem razvoju nove, inovativne in komplementarne metodologije za aktivacijo in opolnomočenje mlajših odraslih, ki podpira njihov prehod v odraslost. Partnerstvo gradimo štirimi partnerske organizacije, Zavod Bob iz Slovenije, Volunterski center Istra s Hrvaške, Conversas Associação Internacional s Portugalske in Institut Perspektive iz Bolgarije.
V tem partnerskem konzorciju obravnavamo položaj mlajših odraslih, ki se soočajo s težavami s prehodom v odraslost na dveh ravneh: na ravni družbe z ukrepi za olajšanje tega prehoda (npr. Stanovanjska strategija, spodbujanje zaposlovanja), kjer bomo oblikovali memorandume o na nacionalnih ravneh v državah partneric / regijah partnerskih organizacij (pogajanja z oblikovalci politik, dialog z različnimi deležniki); in na ravni dela s posamezniki in skupinami, ki se soočajo s to situacijo (npr. podporni programi, ki ustrezajo njihovim potrebam), kjer bomo razvili metodologijo za aktivacijo in opolnomočenje mlajših odraslih za pomoč izobraževalnim delavcem pri podpori posameznikov pri njihovem prehodu v odraslost.