Razstava znanj

Razstava znanj je projekt, katerega namen je preko spletnega portala nuditi prostor mladim, da trajno in širši javnosti dostopno predstavijo svoje dosežke iz programskih aktivnosti ter se usposobijo te dosežke “unovčiti” na drugih življenjskih področjih.

Spletni portal deluje kot orodje za arhiviranje in sprotno vrednotenje učnih in delovnih dosežkov, katere namen je spodbujanje vrednotenja in načrtovanja osebnega in poklicnega razvoja, vrednotenje opravljenega dela, mreženje mladih ob vstopu na trg dela, z namenom vzpostavljanja vezi za nadaljnje profesionalno sodelovanje in vzpostavitev multimedijskega življenjepisa za potencialne delodajalce.

Podporne aktivnosti spletnemu portalu Razstava znanj so delavnice, ki mlade usposobijo za upravljanje z njihovim predstavitvenim profilom ter delavnice v kombinaciji z mentorskim pristopom, ki mlade usposobijo za aktivno samostojno uporabo na profilu akumuliranih dosežkov (načrtovanje nadaljnjega učnega procesa in poklicne poti, oblikovanje različnih življenjepisov in navezovanje stikov z delodajalci, mreženje z namenom sodelovanja na projektih).

LINKI

RAZSTAVA ZNANJ

MOJA VIDEO ZGODBA

DIGITALNA PRIPOVED – primer