PYTBUL – Empowering Youth in the Region

Impact-Hub-Belgrade-Project-PYTBUL-image-2-e1454609517838

PYTBUL (Post-YU Trilateral bottom Up Learning) je projekt strateškega partnerstva za razvoj novih orodij in modelov za opolnomočenje mladih v regiji in spodbujanja njihove (samo)zaposljivosti. V partnerstvu delujemo tri partnerske organizacije, Zavod Bob iz Slovenije, Volonterski centar Istra iz Hrvaške in Impact Hub Beograd iz Srbije. Ideja za projekt je nastala na podlagi slabšanja situacije na trgu dela v državah vključenih organizacij, kjer mladi hitro postajajo izključeni. Nenehno se jih potiska na rob socialne varnosti in izkorišča za slabo plačana dela.

V projektu smo izvedli številne aktivnosti v lokalnih okoljih sodelujočih organizacij, štiri mednarodna srečanja in en zaključni dogodek za njihovo razširjanje ter razvili štiri intelektualne rezultate. Po končanem projektu nameravamo organizacije nadaljevati s sodelovanjem ter zgraditi širšo mrežo mladinskih organizacij na področju bivše Jugoslavije.


INTELEKTUALNI REZULTATI

You will find English versions of project Intellectual Outputs by scrolling down … 

S klikom na ‘kartice’ se vam bodo razkrili intelektualni rezultati, ki smo jih razvijali v projektu. 

1. kartoncki2 2.kartoncki1

1. Ustvarili smo PRiKAZ, Program za razvoj kompetenc za avtonomne zaposlitve, ki je program neformalnega učenja, ki učeče se opremi z razvojem kompetenc, pravimi socialnimi mrežami in projektnimi idejami za ustvarjanje zaposlitve neodvisno od trga dela in/ali tako izboljšuje konkurenčnost mladih na trgu dela. V okviru projekta PYTBUL smo program pilotno izvedli, pripravili pa bomo tudi dokumentacijo za potrjevanje javne veljavnosti za Strokovni svet na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

2. Drugi rezultat je Venture Growth Roadmap, spletno orodje, ki mladim podjetnikom omogoča samorefleksijo, interaktivno povezovanje, vrstniško učenje preko dobrih praks in osebnih zgodb, mentorstvo, ter spremljanje razvoja njihove poslovne ideje, ne glede na (ne)profitnost!

3.  4. kartoncki4

3. Tretji rezultat pa je priročnik Youth Volunteer Management Guidebook, ki naslavlja specifike mladih prostovoljcev, upravljanje njihovega dela, pridobivanje prostovoljcev, priznavanje njihovega dela in pridobljenih kompetenc ter njihovo osmišljanje v kontekstu mladinskega dela. Rezultat je na voljo v hrvaščini in angleščini (spodaj).

4. Četrti rezultat so predlogi točkovanja za štipendije najbolj aktivnih mladih v mladinskih aktivnostih s poudarkom na njihovi aktivni participaciji in soustvarjanju aktivnosti. Razultat je na voljo v hrvaščini.


ENGLISH VERSIONS OF INTELLECTUAL OUTPUTS

Click on the ‘cards’ below and reveal the four project results …

1. 2.

1. We created PDCAE (Programme for Developing Competences for Autonomous Employment) – a program of non-formal learning that will provide the participants with the development of competencies, real social networks and project ideas for creating employments independent of the labour market and/or improve competitiveness of youth on the labour market.

2. Venture Growth Road-map is an online web tool enabling young entrepreneurs to self-reflect, interactively connect, establish peer-to-peer learning practices; engage in mutual mentorship and start and track their venture development. This result is available in Croatian.

3. 4. 

3. The Youth Volunteer Management Guidebook, addresses the specifics of young volunteers and the management of their work, covering all phases of volunteer management – from the recruitment to issuing the certificate of gained competencies – and comparing it to general youth work.

4. Local scholarships policy recommendations consist of recommendations on the criteria, procedures, amounts awarded per student per month and the consequences of receiving a scholarship. Special attention is put on the possibilities of valorisation of active citizenship in the form of volunteering (e.g. awarding additional points in the assessment process to students who volunteer/ed).

Kaj je novega v projektu, kaj pravijo raziskave na področju mladinskega sektorja in kaj na področju avtonomnega zaposlovanja uspeva mladim, spremljajte na spletnem portalu projekta KNOWLEDGE EXCHANGE BASE.

PYTBUL