PYLE – Post-YU for Learning Emancipation

OBJAVLJAMO!

… tri intelektualne rezultate*, ki so nastali v času projekta. Dostopno s klikom na ‘kartice’:

     

*Podpora Evropske komisije za pripravo teh publikacij ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

O PROJEKTU

PYLE, Post-YU za emancipacijo učenja, je bil projekt strateškega partnerstva na področju izobraževanja odraslih za razvoj novih orodij in modelov za krepitev moči učečih se v Post-YU regiji in za spodbujanje avtonomnih zaposlitev mladih v zgodnji odraslosti. Projekt se je razvil iz strateškega partnerstva na področju mladine, v okviru katerega smo razvili Program za razvoj kompetenc za avtonomne zaposlitve (PRiKAZ), namenjen podpori udeležencem pri razvoju in izvajanju projektnih idej, ki imajo potencial za avtonomno zaposlovanje.


V strateškem partnerstvu PYLE smo vzpostavili sodelovanje med tremi partnerskimi organizacijami: Zavodom Bob iz Slovenije, Volonterskim centrom Istra s Hrvaške in CYA Krik iz Makedonije. Projekt je trajal 27 mesecev – od septembra 2017 do novembra 2019. Naše izhodišče je visoka stopnja brezposelnosti mladih v zgodnji odraslosti (od 18 do 29 let) v državah partnerskih organizacij. V času fleksibilizacije trga dela in negotovih zaposlitev med mladimi so mnogi med njimi izrinjeni na družbeno obrobje in ostanejo dolgotrajno brezposelni ali pa večni prekarni delavci.

V partnerstvu smo si prizadevali izpostaviti emancipacijske pristope k učenju, ki v družbeno-kulturnem okolju partnerskih organizacij niso cenjeni, čeprav so prakse in raziskave pokazale njihove dobre učinke na več ravneh. Ciljna skupina strateškega partnerstva PYLE so zlasti izobraževalci odraslih, ki delajo z mladimi v zgodnji odraslosti: mladinski delavci, socialni pedagogi, andragogi in pedagogi, psihologi, socialni delavci pa tudi drugi, ki se zanimajo za usposabljanje za delo z mladimi brezposelnimi. 

V projektnih aktivnostih smo se osredotočali na naslednja področja:

1. Z namenom spodbujanja refleksije o današnjih pristopih k učenju, še posebej v izobraževanju odraslih, smo izdali dve publikaciji: Pedagoške smernice za emancipacijsko učenje in Nacionalna priporočila za izvajanje usposabljanja mentorjev Programa za razvoj kompetenc za avtonomne zaposlitve.

2. Oblikovali in testirali smo Neformalni kurikul za usposabljanje mentorjev programa PRiKAZ – zaradi ranljivosti končne ciljne skupine je mentorska podpora v tem programu bistvena. Za vključevanje v usposabljanje in/ali druge projektne aktivnosti v vseh fazah projekta smo aktivirali zlasti brezposelne diplomante humanističnih študijev.

3. Delovali smo v smeri vzpostavljanja pogojev za izvajanje programa PRiKAZ in za izvajanje mentorskega usposabljanja v državah/regijah partnerskih organizacij (pogajanja z oblikovalci politik, raziskovanje možnosti za zagotavljanje sredstev, ozaveščanje pomembnih deležnikov).

Ohranjali in moderirali smo bazo za izmenjavo znanja, spletno platformo, kjer smo objavljali prispeke že v strateškem partnerstvu PYTBUL: o zaposljivosti in zaposlovanju mladih v zgodnji odraslosti, zgodbe o uspehu in dobrih praksah, zakonodajne dokumente, analize in raziskave na področjih, ki jih obravnava projekt, ter novice iz projekta PYLE.

V zadnjih dveh mesecih projekta smo organizirali tri dogodke za razširjanje rezultatov: septembra 2019 v Skopju, Makedonija, oktobra in novembra 2019 v Pulju, na Hrvaškem, ter oktobra v Ljubljani, Slovenija.

                 

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina objave je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”