PUM-O

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je program aktivne politike zaposlovanja za opolnomočenje mlajših odraslih, katerega glavna učna metoda je projektno delo. Temeljni namen programa je razvijati vire moči za vključevanje na trg dela oziroma v izobraževanje, razvijanje poklicne identitete ter uspešna socialna integracija.

za-flajer-1

V PUM-O se vključujejo mlajši odrasli od 15. do dopolnjenega 26. leta, ki
– imajo status brezposelne osebe in/ali
– niso vključeni v izobraževanje oz. se pri izobraževanju srečujejo s težavami, ki vodijo v  prekinitev šolanja  in/ali
– niso zaposleni oz. nimajo zaposlitve in/ali
– niso pridobili temeljne osnovne oz. poklicne izobrazbe.

Program je brezplačen in poteka vse leto, od ponedeljka do petka. Mladi se lahko v program vključujejo vse leto.

Od jeseni 2018 PUM-O v ljubljani izvaja Izobraževalni center Geoss, za več informacij obiščite njihovo spletno stran.

PROJEKT JE ZAKLJUČEN!

 

ministrstvo-1           zrsz           Logo_EKP_socialni_sklad_SLO