Pogon – razvijaj svojo kariero in prispevaj k razvoju družbe!

Pogon ti da kompetence, ki jih iščejo delodajalci, in znanje, ki ga ne učijo v šoli ali na faksu! Naše izobraževanje te pripravi, da samozavestno zastaviš svojo karierno pot – pa naj bo neodvisna ali v sklopu večje organizacije.

Če imaš med 15 in 29 let, nimaš redne zaposlitve in te zanima, kako lahko s svojim delom svet spremeniš na bolje, se prijavi na brezplačno usposabljanje. Podprli te bomo pri iskanju službe. Vsaj 25 mladih se bo zaposlilo!

Pogon statistika

Pogon udeleženci so nam povedali

Priložnosti

Kaj pa zakonodaja?

Kaj pa zakonodaja?

#delozlom

Alternative

Kaj svetujejo delodajalci

Kaj dobiš?

Razviješ veščine, s katerimi se pripraviš na zaposlitev.

Priodobiš konkretne delovne izkušnje v sodelovanju z delodajalci.

Povečaš mrežo osebnih in poslovnih kontaktov.

Povečaš svoje možnosti za zaposlitev ali si ustvariš svojo zaposlitev.

Razvij svojo poslovno idejo za boljši jutri!

V tvojem okolju zagotovo vsak dan vidiš, kaj vse ne štima in bi bilo treba izboljšati. Tokrat imaš priložnost, da se tega lotiš s svojimi somišljeniki. V usposabljanju Družbene inovacije boste razvijali poslovne ideje in reševali probleme, ki jih opazite okrog sebe. Uresničevanje idej bomo zagotavljali v sodelovanju z  delodajalci pa tudi neodvisno. Nemogoče je mogoče! Že preverjeno in preizkušeno.

PROGRAM USPOSABLJANJA:
1. Skupnost, vloge posameznikov v timu/skupnosti, aktivno državljanstvo, deležniki v skupnosti in povezovanje, solidarnostne ekonomije.
2. Kaj so družbene inovacije, kontekst, izzivi in življenjski cikel, razvoj in realizcija.
3. Izzivi družbenega okolja, metode raziskovanja, analiza stanja.
4. Razvijanje družbene inovacije in projektno načrtovanje, usklajevanje z načeli trajnosti, iskanje virov financiranja, metode monitoringa in evalvacije.
5. Načrtovanje dogodka, priprave udeležencev na pitchanje svoje poslovne ideje.
6. Konkretizacija in izvedba dogodka.

DRUŽBENE INOVACIJE

Trajanje: 90 ur
Termini izvajanja:

  • ZADNJA IZVEDBA! Ljubljana: 31. maj–15. junij 2021 – Še 6 prostih mest

Usposabljanje Družbene inovacije je brezplačno.

Služba, ki navdihuje tebe in hkrati koristi družbi, obstaja!

V usposabljanju Jaz, družba, služba boš odkrival nove priložnosti za delo in za razvoj kariere, nova znanja, ki so uporabna pri iskanju zaposlitve, ter tvoje realne možnosti za zaposlitev. Spoznaval boš, kaj vse še obstaja poleg objav na zaposlitvenih portalih. Iskal boš alternative klasičnim oblikam zaposlitev. Imel boš možnost, da na job shadowingu sodeluješ z enim od delodajalcev, ki navdihujejo in spreminjajo svet na bolje.

PROGRAM USPOSABLJANJA:
1.
Odkrivanje človeških potencialov in potencialov skupine (viri moči, razreševanje konfliktov, delovanje v timu).
2. Poznavanje okolja (trg dela, delovno-pravna zakonodaja in najpogostejše kršitve, vrste in oblike zaposlitev, avtonomna zaposlitev).
3. Raziskovanje in načrtovanje svoje karierne poti.
4. Navezovanje stika in organizacija srečanja z zaposlovalci (Živa knjižnica).
5. Izvedba srečanja z delodajalci – Žive knjižnice, strukturirana refleksija in zastavljanje nadaljnjih korakov v procesu zaposlovanja.

JAZ, DRUŽBA, SLUŽBA


Trajanje: 90 ur
Termini izvajanja:

  • Spletna izvedba: 17. februar–12. marec 2021 – Prijave so zaključene!

Usposabljanje Jaz, družba, služba je brezplačno.

Kdo vodi usposabljanja?

Mladinski delavci in strokovnjaki za karierno podporo mladim iz treh organizacij: poleg Zavoda Bob še PiNA in Združenje SEZAM.
Sodelujemo z organizacijami, ki s svojim delom družbo spreminjajo na bolje z mladinskim delom, medgeneracijskim vključevanjem in programi za vključevanje ranljivih družbenih skupin.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kaj je projekt Pogon?

Projekt Pogon izraža začetek premikanja in delovanja. Je celovita podpora mladim pri krepitvi kompetenc za uspešno soočanje z izzivi pri vstopu na trg dela. Mladi dobijo izkušnjo v mladinskem delu in podporo pri uresničitvi svojih kariernih ambicij, s čimer odgovarjajo tudi na izzive okolja ter tako soustvarjajo pogoje za trajno vključevanje na trg dela. Doseči želimo večjo prepoznavnost mladinskega dela kot učinkovite podpore mladim pri zaposlovanju in njihovem socialnem in ekonomskem osamosvajanju ter vključevanju v družbo. V ta namen smo oblikovali dva sklopa 90-urnih usposabljanj ter spremljevalne aktivnosti za vključevanje mladih v mladinsko delo: individualno mentorsko spremljanje udeležencev, vzpostavljanje mreže delodajalcev, Posvet med mladimi iskalci zaposlitev in zaposlovalci ter diseminacijske aktivnosti.

Kam Poganjamo?

V času projekta bomo dosegli naslednje cilje in rezultate:

  • izvedli bomo najmanj štiri izvedbe usposabljanja Jaz, družba, služba in tri izvedbe usposabljanja Družbene inovacije v skupnem obsegu 630 ur
  • v usposabljanja bo vključenih najmanj 91 mladih, od tega vsaj 39 v obsegu 90 ur
  • vsaj 25 mladih bo z našo podporo poiskalo zaposlitev
  • vzpostavili bomo mrežo zaposlovalcev, kamor bo vključenih vsaj 25 organizacij in posameznikov
  • izvedli bomo Posvet, na katerem bo v dialogu sodelovalo vsaj 15 zaposlovalcev in 15 mladih iskalcev zaposlitev – kot rezultat dialoga bomo zapisali Priporočila za trajno vključevanje na trg dela
  • rezultate projekta bomo diseminirali v vsaj petih mladinskih organizacijah.

Trajanje projekta: 1. 2. 2020–15. 9. 2021.

Pogodbena vrednost projekta: 178.000,00 EUR.

Spremljaj projekt Pogon

Nova usposabljanja, nove karierne priložnosti, novice o novih službah. 
Prijavi se na naše novice.

Spremljaj projekt Pogon