Mreža Mlada ulica

V Mreži MLADA ULICA (MMU) delujemo organizacije s področja mladinskega dela s skupno vizijo spoznavati stiske, potrebe in želje mladih. Smo skupina mladinskih uličnih delavcev, ki se ob koncih tedna družimo z mladimi na različnih javnih površinah v Ljubljani. Dejavnosti MMU smo oblikovali z namenom reševanja problematike zbiranja mladih na javnih površinah MOL. Skupaj z mladimi in lokalno skupnostjo ustvarjamo nove rešitve, ki omogočajo kvalitetnejše sobivanje. Predvsem pa delamo, kar delamo, KER NAM JE MAR!

Cilji mladinskega uličnega dela v Mreži Mlada ulica so vezani zlasti na:
– zmanjševanje vrstniškega nasilja in kršenja Zakona o javnem redu in miru;
– zmanjševanje škode zaradi zlorabe alkohola in drugih psihoaktivnih substanc;
– vzpostavljanje pogojev za dialog med mladimi, prebivalci lokalne skupnosti in odločevalci;
– širjenje zavesti o javnih površinah in odgovorni (so)uporabi javnih površin;
– širjenje zavesti o spoštljivem odnosu do soljudi in okolja;
– socialna vključenost mladih, delovanje, ki jim bo dalo glas in problematiko osvetlilo z njihove strani.

Kako delujemo?
Ulične akcije izvajamo ob koncih tedna, ko se na izbranih javnih površinah družimo z mladimi. Naša vstopna momenta v komunikacijo sta deljenje košev za smeti skupinicam mladih in peka brezplačnih palačink – oboje s sporočilom: “Sedaj imate možnost, da prevzamete odgovornost za svoja (ne)dejanja.” Tako skupaj z mladimi in lokalno skupnostjo ustvarjamo skupen prostor novih rešitev, ki omogočajo kvalitetnejše sobivanje.

Gradiva
Info paket o Mreži Mlada ulica
Elementi druženja in potrebe mladih na javnih površinah: preberite v MMU raziskavi.

Kontakt

Facebook stran: MrezaMladaUlica

E-mail: info@mlada-ulica.si