Mladinsko za lajf

Projekt Mladinsko za lajf je vključenim mladim omogočil, da so preko udeležbe spoznali mladinsko delo, pridobili pozitivne izkušnje ter gradili osebnostni in socialni razvoj, kar pomembno doprinese h krepitvi duševnega zdravja.  

Program Mladinsko za lajf je zajemal pester nabor aktivnosti, ki so namenjene: 

 – mladim, ki si v prihodnosti želijo postati mladinski delavci ali pa pridobiti izkušnje z izvajanjem mladinskega dela

 – mladim, ki se želijo udeležiti aktivnosti mladinskega dela in ob tem bolje spoznati sebe, graditi lastno identiteto, delati na osebnostni rasti in obvladovanju stresa ter ob tem v varnem vzdušju skleniti nova poznanstva z drugimi mladimi v skupini. 

V tem letu smo izvedli več predstavitev mladinskega dela v okviru rednih vaj na fakultetah (Fakulteta za Socialno delo, Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem). Predstavitve so bile izvedene z namenom dviga prepoznavnosti mladinskega dela med študenti družboslovnih smeri, katerih bodoče delo je lahko prav mladinsko delo. 

Izvedli smo štiridnevni Trening za mladinsko delo in nudili mentorsko podporo mladim pri vključevanju v različnih organizacijah v Ljubljani.  

V jeseni smo organizirali več krajših tematskih dogodkov, katerih teme so bile določene glede na pobude mladih: Mladinsko je lahko trajnostno – kako se v praksi v mladinskem delu lahko naslavlja trajnostni življenjski slog; Priprava aktivnosti v mladinskem delu – kako se dobro pripraviti na delo s skupino in posamezniki v mladinskem delu. Intervizija v mladinskem delu – spoznali smo proces intervizije in ga tudi izkusili. in Karierno svetovanje v mladinskem delu – preizkusili smo aktivnosti, ki so uporabne za individualno srečanje z mladimi in karierno svetovanje. 

V decembru je potekal Urbani tabor za mlade, kjer so mladi prespali v mladinskem centru in tekom dela reševali skupinske izzive, raziskovali sebe ter delali na osebnosti rasti s poudarkom na obvladovanju stresa. 

Projekt Mladinsko za lajf smo zaključili z zaključnim dogodkom Živo knjižnico o mladinskem delu, kjer so tri mladinske delavke predstavljale svoje delo in delile izkušnje iz prakse. 

Kljub temu, da se projekt zaključuje pa smo se odločili, da najuspešnejše aktivnosti peljemo naprej v letu 2023. Načrtujemo izvedbo Treninga za mladinsko delo, nudenje mentorstva ter enodnevnih tematskih srečanj. 

Če te tovrstne aktivnosti zanimajo nam sledi FB Zavoda Bob (https://www.facebook.com/zikdbob) in mlad.si ter bodi obveščen_a o aktualnem dogajanju tudi v 2023 🙂

Projekt soustvarjamo Zavod Nefiks, Javni zavod Mladi zmaji in Zavod Bob (kooridinator).
Projekt sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Urad RS za mladino.