Mladi hišni prijatelji

MHP oziroma mladi hišni prijatelji smo ekipa mladih in delujemo pod okriljem Inštituta KOMUNIKUM. Na treningu socialnega podjetništva ( v letu 2012) smo prišli na idejo o »socialnem servisu za lokalno skupnost«. Izbrali smo Lokalno skupnost Bežigrad. Želimo si, da sosed spozna soseda, skupnost zaživi, da se ljudje, tako stari kot mladi, vrnejo na igrišča in v parke.

Namen ostaja: revitalizacija socialnega miljeja, medgeneracijsko in vrstniško druženje in sosedska solidarnost.

Cilji programa so: 1.) promocija prostovoljstva in solidarnosti znotraj lokalne skupnosti; 2.) spodbujanje mladih z manj priložnostmi za družbeno angažirano delovanje; 3.) medgeneracijsko in vrstniško sodelovanje prebivalcev lokalne skupnosti; 4.) pomoč pomoči potrebnim; 5.) trajnostni razvoj lokalne skupnosti; 6.) samozadostnost lokalne skupnosti na področju posameznih socialnih storitev.

Uredili in oživili smo zapuščeno propadajoče igrišče med Šerkovo in Majaronovo ulico ter ga z obilico organiziranih rekreativno-družabnih aktivnosti preko celega leta naredili privlačnejšega za uporabo. V lokalni skupnosti so se v letu 2014 mesečno nizale akcije, dogodki, oziroma delavnice za mlade in vse, ki so se nam pridružili. Posamezne aktivnosti bomo nadaljevali tudi v letu 2015.

V letu 2015 bomo izkušnje in dobro prakso prenesli na nove lokalne skupnosti (ČS Šiška ter ČS Moste). Z razširjeno ekipo bomo naredili analizo stanja v omenjenih dveh skupnostih; sledila bo predstavitev rešitev s katerimi bi mi poskušali vplivati na dinamiko skupnostnega dela na konkretni lokaciji. Hkrati bomo predstavili namen in cilje MHP.

Na dveh lokacijah (Šiška in Moste) bomo v dogovoru z lokalnimi skupnostmi (in OGDP) postavili »vodno drčo« in ugotavljali, kako se na tovrstno vključevanje v lokalno dinamiko odzivajo mladi in ostali lokalni prebivalci. Aktivnosti načrtujemo širiti v druga lokalna okolja v kolikor bo za to izražen interes.

Pričakujemo, da bo naš glas dosegel nove skupine mladih v lokalni skupnosti in da bomo veliko MHP družino povečali, člani pa bodo tako mlajši kot starejši od nas.

PROJEKT JE ZAKLJUČEN!