Magic wand for street-based youth work

Kako ulični delavci, ki izvajajo ulično delo več 100 km narazen, lahko vplivajo na izvajanje uličnega dela svojih kolegov. 

V projektu strateškega partnerstva Magic wand for street based youth work, ki ga financira Erasmus +, smo se iz različnih vetrov nabrali bolj in manj izkušeni ulični delavci in se začeli pogovarjati o tem, kako izvajamo ulično delo. Kaj kmalu smo spoznali, da prihajamo iz zelo različnih okolij in naslavljamo različne potrebe mladih. Kljub temu se nismo vdali in smo tekom treninga iskali presečne točke. En od ciljev projekta je bil zapis temeljev uličnega dela v Evropi. Elemente uličnega dela, ki so nas združevali, smo zapisali v Theoretical basis for street based youth work (zelo priporočam v branje). Kmalu po zapisu skupnih točk pa smo ugotovili, da naše delo bogatijo tudi posamezne specifike in smo zato opisali tudi razmere, ki vplivajo na ulično delo v posamezni državi in izhodišča posamezne prakse. Ugotovili smo, da imamo nekateri za temelje našega dela mladinsko delo, drugi pa socialno delo, vendar da se lahko pristopa dopolnjujeta. 

Osebno mi je bila najbolj zanimiva primerjava prakse izvajanja uličnega dela na Zavodu Bob s kolegi, ki ga izvajajo na Češkem, v okolju, ki je še nekako primerljiv s Slovenijo. Medtem ko naše delo temelji na neformalnosti, pri njih z udeležencem, ki ga imenujejo klient, sklenejo dogovor, lahko je samo ustni, kar pa ne pomeni, da jih ne sklepajo tudi pisno. Ko smo nadaljevali debato o naših praksah, smo ugotovili, da izvajamo zelo podobne aktivnosti in se oboji pri delu zelo zanašamo na naše glavno orodje – pogovor. V projektu so sodelovali še hrvaški, portugalski in nizozemski partnerji. Praksa zadnjih se mi je zdela skoraj nemogoča, saj imajo pri njih vse že sistemsko tako urejeno, da policija, šole in mladinski delavci sodelujejo skoraj na dnevni bazi. Ne bom pa pozabila besed Pietra iz Urka, ko sem mu razlagala, kako smo do sedaj mi sodelovali z različnimi deležniki. Rekel mi je, da smo bližje, kot si mislimo, in da so pomembni prvi koraki. 

Po izdaji prvega intelektualnega rezultata sem optimistična, saj lahko na področju uličnega dela še veliko razvijemo in še bolje odgovarjamo na potrebe mladih, ki preživljajo svoj prosti čas na javnih površinah.