Livada

Livada LAB_pravokoten

Livadovci iščemo nove člane! Klikni tukaj za več informacij.

Namen pilotnega projekta LIVADA je zasnovati mestno zeleno površino za kreativno preživljanje časa, ki je po meri MLADIH s tem izboljšati kakovost lokalnega okolja ter dosegati različne okoljske in družbeno-ekonomske učinke razvoja.

Cilj projekta:

  • vzpostaviti javni zeleni prostor skozi projektno učenje, kjer mladi izhajajo iz lastnih potreb in potreb širšega okolja (družbe);
  • vključevati mlade, s tem spodbujati odgovornost in njihovo osamosvajanje;
  • raziskati prakso socialne ekonomije, kot sestavnega dela zelene ekonomije, in možnosti njene uporabe pri upravljanju javnih zelenih površin;
  • vzpostaviti pogoje, da javni prostor LIVADA preide v trajno upravljanje in nadaljnji razvoj skupini MLADIH;
  • vzpodbuditi lokalno pridelavo kakovostne hrane;
  • zagotoviti biokulturno raznolikost mestnega okolja;
  • razvoj zdravega mestnega življenjskega prostora.

LIVADA je pilotni projekt krovnega mednarodnega projekta GREEN SURGE (več na povezavi http://greensurge.eu/ ).

Sodelovanje v aktivnostih je brezplačno.

FB: PROJEKT LIVADA