Kopiloti

Kopiloti smo izdali Priročnik za izvajalce projekta mladi itd.

Priročnik je bil oblikovan za potrebe izvajanja projektnih aktivnosti projekta mladi itd. Projekt mladi itd. je projekt Zavoda Bob in je sofinanciran s strani Zavoda za razvoj mobilnosti mladih (MOVIT, Erasmus +). Potekal je med letoma 2015 in 2017.

V priročniku so zajete aktivnosti, ki so jih zasnovali izvajalci projekta mladi itd. (kopiloti). Aktivnosti so bile podrobno načrtovane, vendar so se tekom izvajanja projektnih aktivnosti pogosto ažurno spreminjale glede na potrebe skupine in posameznih udeležencev. Tako je ta priročnik pomembno uporabljati s premislekom in ovrednotenjem pred izvedbo aktivnosti.

Predlagamo, da vsak izvajalec ali mladinski delavec, aktivnosti prilagodi glede na okolje, potrebe in želje udeležencev in predvsem glede na svoje zmožnosti in poznavanje tematike.

Prijetno branje priročnika vam želi,

ekipa Kopilotov.

Priročnik za izvajalce projekta mladi itd.

 


 

Vtisi naših udeležencev

Preberi kako sta izkušnjo Kopilotskega poleta doživela udeleženca Zoran in Damjan. Klik, klik!


Predstavitev Kopilotov

Kdo ali kaj smo?

Smo izkušena ekipa izvajalcev, ki ji je mar. Ustvarjamo kreativno projektno okolje, v katerem mladi iščejo in preizkušajo načine, s katerimi razvijajo kompetence za konkretno življenjsko spremembo ter krepijo sposobnosti za strukturirani dialog.

Kako kopilotiramo?

Smo tu, da mladim nudimo podporo in pomoč pri pilotiranju svojih odločitev do zastavljenih ciljev. Tu smo tudi zato, ker vemo, da včasih te cilje posameznik težko sam najde in potrebuje nekoga, s katerim jih bo raziskoval in odkrival. Delo poteka tako na individualni, kot skupinski ravni v katero je vključenih do 10 udeležencev.

S kom kopilotiramo?

Z vsemi mladimi, ki zaradi različnih razlogov in osebnih ali pa družbenih okoliščin ne zmorejo priti do želenih sprememb.

Kaj kopilotiramo?

Izvajamo Trening Aktivnega Življenja (TAŽ) in trening za dialog med mladimi z manj priložnostmi in oblikovalci politik. V projektu SfuriNeZafuri pa razvijamo metodologijo Annoying Softness.

Naše delo lahko spremljaš na Facebooku.