Kdo smo človekINJE?

Kdo smo človekINJE?

ČlovekINJE smo skupina strokovnih sodelavk Zavoda BOB, ki nas združuje večletno sodelovanje na projektih terenskega dela (Mreža Mlada ulica, Bob Geto ft. Tobalko vila, Livada).  Ekipo sestavljamo Vesna Pavlin (univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja), Katja Rakovec (univerzitetna diplomirana pedagoginja, smer: andragogika), Anja Manja Segulin (diplomirana pedagoginja in andragoginja ter sociologinja), Tina Spruk (diplomirana psihologinja) in Nežka Agnes Vodeb (diplomirana socialna pedagoginja).

Mestna občina Ljubljana (MOL) je v letu 2015 naredila raziskavo vandalizma na objektih MOL. Nekaj podatkov iz raziskave, ki so vplivali na naše delo:

  • V zadnjih štirih letih je na objektih v lasti MOL nastalo za približno 357 tisoč evrov škode.
  • Tri četrtine (3/4) zabeleženih dejanj vandalizma je na stavbah in premoženju šol in vrtcev.
  • Raziskava je temeljila na podatkih odprave škode zaradi vandalizma (prijavljeni primeri). Ni bilo narejene analize povzročiteljev vandalizma in njihovih potreb (v analizi je poudarjeno, da vandali niso nujno osnovnošolci, vendar so lahko različni ljudje, tisti iz okoliških blokov, mimoidoči, najstniki …).

MOL nas je, kot strokovnjake terenskega dela v Ljubljani, v sodelovanju z Javnim zavodom Mladi zmaji, pozval k oblikovanju izvedbenega dela družbeno odgovorne kampanje proti vandalizmu “Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš.” Skupaj smo prišli do ugotovitve, da je potrebno raziskavo poglobiti, se odpraviti na teren in raziskovati lokalni kontekst vandalizma v okolici posameznih najbolj izpostavljenih šol.

ČlovekINJE smo tako od junija do novembra 2015 izvajale intenzivno preventivno terensko delo, usmerjeno v skupnost, kjer smo:

  • Ob pogovoru z obiskovalci šolskih igrišč raziskovale kdo so uporabniki igrišč, kdo so povzročitelji vandalizma, kakšne oblike vandalizma opažajo, kaj so vzroki za pojav vandalizma in najpomembnejše kaj so rešitve, ki bi vandalizem omilile ali ga odpravile. Pomembno je, da smo pri iskanju rešitev izhajale iz virov, ki jih ima posamezna skupnost, v oblikovanje rešitev smo vključevale vse pomembne deležnike prostora (tiste, ki vandalizem povzročajo, aktivne opazovalce in tiste, na katere vandalizem vpliva) z namenom zagotoviti vključenosti in upoštevanost vseh.
  • Analizirale zbrane podatke, na podlagi katerih smo oblikovale primerne rešitve za posamezni lokalni kontekst in oblikovale nadaljnjo usmeritev človekINJ, preventivnih terenskih delavk, usmerjenih v skupnost.

Analizo lokalnega konteksta vandalizma lahko preberete tukaj. Načrt dela človekINJ v letu 2016 pa tu.


Kaj delamo človekINJE

Arhiv

Fotogalerija


Sodelujemo z:           Financira nas:

big_1827Logo_brez_naslova_JZMZ

MOL logotip_barvni_veliki_cmyk_2

KONTAKTIRAJTE NAS:

Mail: clovek.mud@gmail.com

FB: Clovekinje MUD

Telefon: 041 714 212