(EX)change street reality

Objavljamo publikacijo, ki je nastala v okviru Erasmus+ strateškega partnerstva (Iz)menjava ulične realnosti, v katero sta vključeni dve organizaciji – Zavod Bob (Slovenija) in Tähe Youth Club (Estonija). Projekt je nastal na podlagi ugotovitev organizacij, da opazno število mladih še vedno potrebuje dodatno podporo za dvig participacije, predvsem so to ranljivi mladi. Ulično delo z mladimi je eden od možnih načinov dela, ki ga obe organizaciji tudi pri svojem vsakodnevnem delu uporabljata. Misija obeh organizacij in namen projekta (Iz)menjava je izboljšanje praks uličnega dela z mladimi obeh organizacij, na nivoju podpornih elementov in izvajanja aktivnosti z namenom večje vključenosti in dviga participacije ranljivih mladih. Razvili smo projekt izmenjave praks, vrstniško intervizijo in povratno informacijo za opolnomočenje izvajalk_cev in organizacij, ki izvajajo ulično delo z mladimi preko izmenjave dobrih praks med Zavodom Bob in Tähe Youth Clubom. V sklopu projekta smo izvedli dva študijskega obiska (enega v Estoniji med 11. in 17. julijem 2021, enega v Sloveniji med 18. in 25. avgustom 2021) za 14 udeleženk_cev – na podlagi katerih je nastala publikacija dobrih praks. Da bi odgovorili na potrebe smo identificirali vire moči in dobre prakse obeh organizacij. Na obeh študijskih obiskih smo delili dobre/obstoječe prakse in vire, ki smo jih identificirali, podali povratne informacije in jih reflektirali, pa tudi iskali možne izboljšave, ki so služile kot osnova krepitev prakse partnerskih organizacij. V študijski obisk v Sloveniji so bile vključe tudi organizacije Mladinska postaja Moste, Javni zavod Mladi zmaji in praksa delovanja mreže Mreža Mlada ulica. Publikacija je izšla v slovenščini, angleščini in estonščini.

Publikacija v Slovenščini je dostopna tukaj.

Publikacija v Angleščini je dostopna tukaj.

Publikacija v Estonščini je na voljo tukaj.