ESE na Zavodu Bob / ESC at Institute Bob

V letu 2022 smo na Zavodu Bob gostili pet prostovoljcev Evropske solidarnostne enote, iz Španije, Francije, Poljske in Italije. Trenutno gostimo tri prostovoljke iz Poljske, Italije in Španije, v nadaljevanju leta pa se nam bosta pridružila še dva. 

In 2022, the Bob Institute hosted five volunteers from the European Solidarity Corps, from Spain, France, Poland and Italy.

We are currently hosting three volunteers from Poland, Italy and Spain, and two more will join us later in the year.
You can find the Infopack of Institute Bob Volunteering at Institute Bob.

Highlights from our former ESC volunteers: