Dosežki

Glavni dosežki Zavoda Bob:

  1. Od leta 2012 imamo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju.
  2. Leta 2015 smo prejeli najvišje državno priznanje v mladinskem sektorju za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja.
  3. Leta 2015 smo aktivno soustvarjali Strategijo za mlade Mestne občine Ljubljana (izvedba panelne razprave).
  4. V strateškem partnerstvu smo izdelali Pedagoške smernice za emancipacijsko učenje, Neformalni kurikul za uposabljanje mentorjev PRiKAZ in Priporočila za izvajanje uposabljanja mentorjev PRiKAZ.
  5. Izvedli smo enajst festivalov mladih za mlade NEXTival.
  6. Sklenitev pogodbe z Mestno občino Ljubljana za petletno (z možnostjo podaljšanja) brezplačnouporabo 6000 m2 mestnih zelenih površin v Karlovškem predmestju (na Livadi), namenjenih za sooblikovanje z mladimi.

Dosežki posameznih projektov so:

Status quo na trgu dela:

Mreža Mlada ulica:

LivadaLAB:

  • Mladi so sooblikovali skupno zeleno mestno površino LivadaLAB. To je prva javna površina, ki so jo oblikovali mladi po svoji zamislih in z lastnim vloženim delom.
  • Dolgoročnost projekta – ‘sestavljen mozaik dejavnosti in aktivnosti’ financiranih iz raznovrstnih ‘sistemskih virov financiranja’ (lokalni, nacionalni, mednarodni), donacij ter komercialnih storitev.
  • Mreženje in interdislciplinarno sodelovanje; Projekt je povezal lokalne, nacionalne in mednarodne akterje mladinskega dela z različnimi raziskovalnimi in znanstvenimi področji (od (neformalno)-izobraževalnih praks, preko socialnega dela z agronomijo, arhitekturo, astronomijo …), ter ustvaril trdne koalicije med gospodarskimi subjekti, nevladnim sektorjem (civilno družbo) in znanstveno-raziskovalno sfero, celo globalno.