(De)Radical

E+ projekt, namenjen pripravi izobraževalnega orodja za naslavljanje tematik radikalizacije in ekstremizma

Projekt (DE)radical je plod želje organizacij iz Slovaške, Portugalske, Italije in Slovenije, da bi ugotovile vzroke za radikalizacijo mladih in skupaj oblikovale alternative ter koncepte za delo z mladimi, ki bi preprečili, da se pridružijo radikalnim skupinam.          

 

 

Radikalizacija je proces naraščajoče pripravljenosti sprejemati, zasledovati in podpirati daljnosežne spremembe v družbi, ki so v konfliktu z obstoječimi vrednotami družbe.

 

V okviru projekta smo pripravili tri kratke videe o radikalizaciji. Do njih dostopate tu:

 

Ugotovili smo, da mladinski delavci nimajo orodij, s pomočjo katerih lahko nagovarjajo tematike radikalizacije in ekstremizma, zato smo se odločili pripraviti priročnik (De)Radical (ki je dostopen v slovenščini, angleščini, portugalščini, slovaščini in italijanščini). 

Do priročnika v slovenskem jeziku dostopate tukaj:

 

V okviru projekta smo izvedli dva treninga; enega smo se udeležile mladinske delavke sodelujočih organizacij, na njem pa smo preverjali predlagane aktivnosti, če z njimi dosegamo zastavljene cilje (mladinskim delavkam dati orodje za učinkovito nagovarjanje tematik, povezanih z radikalizacijo in ekstremizmom, z mladimi. Drugi trening, ki je širil ugotovitve prvega treninga, pa smo izvedli lokalno, in sicer smo nanj partnerske organizacije povabile mladinske delavce iz svoje države ter tako omogočile usvajanje tem in aktivnosti, s katerimi mladinske delavke radikalizacijo in ekstremizem nagovarjamo z mladimi.

 

 

Projekt so sooblikovale organizacije:

  • Mládež ulice, koordinatorska organizacija projekta, Bratislava, Slovaška;
  • Giosef Torino - Marti Gianello Guida APS, Torino, Italija;
  • CAI - Conversas Ass Internacional, Lizbona, Portugalska;
  • Zavod Bob, Ljubljana, Slovenija.