človekINJE

profilka_2

 


KAJ DELAMO človekINJE?

ČlovekINJE smo skupina strokovnih sodelavk, ki v okviru družbeno odgovorne kampanje Mestne občine Ljubljana (MOL) “Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš” izvajamo preventivno terensko delo, usmerjeno v skupnost. Z deležniki skupnosti sodelujemo pri aktivnostih katerih namen je opolnomočenje skupnosti za odgovarjanje na lastne potrebe in reševanje aktualnih problemov v lokalnem okolju.

“Terenske delavke v obdobju treh let izvajamo aktivnosti, ki deležnike skupnosti podpirajo v procesu opolnomočenja za samostojno in kompetentno skupnostno delovanje. Skozi ta proces se razvije dinamičen sistem za odgovarjanje na potrebe in za reševanje aktualne lokalne problematike (v nadaljevanju skupnostni sistem)” (Načrt dela človekINJ, 2016).

Menimo, da je pomembno tematiko vandalizma naslavljati širše (kar je pokazala tudi naša analiza), saj so vzroki pogosto ne-situacijski. Zato sodelujemo z vsemi deležniki skupnosti (obiskovalci igrišč in drugih javnih površin, vzgojno-izobraževalnimi institucijami in drugimi pomembnimi lokalnimi akterji), aktivnosti pa izvajamo na vseh pomembnih lokacijah v skupnosti (igrišča, parki in ulice, skupnosti prostori, osnovna šola, mladinski centri …).

“S terenskim delom vplivamo na vzroke, ki prispevajo k pojavnosti vandalizma in drugih problematičnih vedenj in ne le zmanjšujemo simptome.  

Delo vključuje razumevanje dinamike socialnih odnosov in dinamike moči med različnimi deležniki v skupnosti in delovanje v smeri pravične in vsevključujoče skupnosti. Terenske delavke smo most med skupnostjo in širšim okoljem, v katerem deluje” (Načrt dela človekINJ, 2016).

Dolgoročni nameni našega dela:

 • Skupnostne in javne površine so dostopne in omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa ter spodbujajo interakcijo;
 • deležniki sodelovalno vzpostavijo skupnostni sistem;
 • mladi aktivno participirajo v skupnosti;
 • skupnost je povezana s širšim okoljem.

Cilji vezani na triletno obdobje izvajanja preventivnega terenskega dela, usmerjenega v skupnost:

 • Sooblikovan skupnostni prostor.
 • Deležniki skupnosti so v interakciji, vzpostavljen je konstruktiven dialog. Povezano odgovarjajo na potrebe in rešujejo aktualno lokalno problematiko.
 • Skupnost aktivno pristopa k reševanju vandalizma.
 • Vzgojno-izobraževalni procesi vključujejo skupnostne tematike.
 • Mladi se znotraj skupnosti aktivno in kreativno udejanjajo.
 • Mladi sooblikujejo skupnostne sisteme in so enakovreden deležnik, ki je v skupnosti upoštevan in sprejet.
 • Javne površine imajo ustrezno infrastrukturo za kvalitetno preživljanje prostega časa, druženje in povezovanje deležnikov skupnosti.
 • Ne javnih površinah se izvajajo aktivnosti, ki spodbujajo kvalitetno preživljanje prostega časa, druženje in povezovanje deležnikov skupnosti.
 • Deležniki skupnosti (pre)poznajo pomen skupnostnih in javnih površin in skrbijo zanje. Med skupnostjo in mestno občino ter drugimi odločevalci je vzpostavljen stalen dialog.
 • Deležniki skupnosti predstavljajo uspešne in delujoče skupnostne sisteme širši javnosti.

VIR: Načrt dela človekINJE, 2016


Kratek opis kampanje

Družbeno odgovorna kampanja proti vandalizmu »Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš.«, je kampanja Mestne občine Ljubljana, s katero želi opozoriti na nesprejemljivost vandalizma ter poudariti pomen spoštovanja našega skupnega javnega prostora.

Več o kampanji si preberi tukaj.


Kdo smo človekINJE

Arhiv

Fotogalerija


Sodelujemo z:           Financira nas:

big_1827Logo_brez_naslova_JZMZ

MOL logotip_barvni_veliki_cmyk_2

KONTAKTIRAJTE NAS:

Mail: clovek.mud@gmail.com

FB: Clovekinje MUD

Telefon: 041 714 212