ČlovekINJE v Savskem naselju

Opis programa: S preventivnim programom terenskega delom naslavljamo psihosocialne težave otrok in mladostnikov na širšem območju Savskega naselja, katerih problematika se odraža skozi antisocialna in deviantna vedenja ciljne skupine, kot je uporaba psihoaktivnih substanc, prekomerna uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in omamljanje z virtualno tehnologijo. Kot odgovor na problematiko izvajamo kontinuirano terensko delo (pretežno selektivne preventivne strategije) z namenom krepitve varovalnih dejavnikov v lokalnem okolju omenjene ranljive skupine otrok in mladostnikov.

Program ČlovekINJE v Savskem naselju je bil zasnovan na večletnih izkušnjah izvajalk z izvajanjem preventivnega terenskega dela usmerjenega v skupnost. Terensko delo so izvajale na prostorih, kjer se zadržuje največ lokalnih prebivalcev (med njimi so v večini otroci in mladostniki), večinoma na šolskih igriščih. Delovale so na Vrhovcih, v Šiški in Viču, Župančičevi jami (Severni mestni park) in Savskem naselju. Program je zasnovan glede na lastna spoznanja dobrih in slabih praks, aktivnosti pa so prilagojene, izboljšane in implementirane ciljni skupini primerno.

Izvajalke: Sara Rodman, Barbara Babič, Anja Manja Segulin in Katja Rakovec

Časovnica aktivnosti: Izvedba terenskih akcij vsak torek v letu, spomladi in jeseni med 15. in 17. uro, poleti med 17. in 19. uro, razen med 1. in 14. avgustom 2023.

Skupnostne akcije potekajo v popoldanskem času, predvideno med 16. in 20. uro. Predvideni datumi izvedb: 30. 5. 2023; 27. 6. 2023, 6.7. 2023, 24. 8.2023 in 14. 9. 2023.

Kraj: Savsko naselje, Filipovo igrišče, Ljubljana

Izvajanje programa sofinancira MOL.