Bobovi projekti

Si želiš udeležiti naših aktivnosti?

Na področju razvoja virov moči delujeta MARŠ in PRiKAZ.

Marš na(d) trg dela je podpora posameziku in ustvarjanje platforme pozitivnih potrditev. Namenjen je kariernemu opolnomočenju mladih za suveren vstop na trg dela.

PRiKAZ je program za razvoj kompetenc za avtonomne zaposlitve (in večjo konkurenčnost na trgu dela).

Delo na javnih površinah izvajajo človekINJE, Mreža mlada ulica in Livada Lab.

ČlovekINJE v Savskem naselju, 2023.

ČlovekINJE v okviru kampanje MOL “Človek” izvajajo preventivno terensko delo, usmerjeno v skupnost. Z deležniki skupnosti sodelujejo pri aktivnostih katerih namen je opolnomočenje skupnosti za odgovarjanje na lastne potrebe in reševanje aktualnih problemov v lokalnem okolju.

Mreža Mlada ulica delujejo organizacije s področja mladinskega dela s skupno vizijo spoznavati stiske, potrebe in želje mladih, mi se družijo na javnih površinah.

Livada Lab je pilotni projekt z namenom zasnovati mestno zeleno površino za kreativno preživljanje časa, ki je po meri MLADIH in s tem izboljšati kakovost lokalnega okolja ter dosegati različne okoljske in družbeno-ekonomske učinke razvoja.

Delovanje na širšem področju se odvija v projektih Vse ali nič, Pytbul, NEXTival in Slepa Ulca.

Vse ali nič je projekt, ki temelji na načelih gledališke pedagogike in pri posamezniku spodbuja, razvija samozavedanje ter zavedanje sveta okrog sebe.

PYTBUL (Post-YU Trilateral bottom Up Learning) je projekt strateškega partnerstva za razvoj novih orodij in modelov za opolnomočenje mladih v regiji in spodbujanja njihove (samo)zaposljivosti.

NEXTival je nadgradnja uspešnih in odmevnih izvedb PUMstivala. Njegov namen je javna in medijska predstavitev različnih, zanimivih, projektov nastalih v organizacijah, ki se ukvarjajo z mladinskim delom in neformalnim izobraževanjem na področju MOL.

Slepa Ulca je projekt strašljivih dogodkov (eksperimentalnih interaktivnih uprizoritev), ki jih za vas snuje ekipa kreativnih posameznikov. Mladi so vključeni v vse faze projekta, od načrtovanja do realizacije dogodkov. Razvijamo umetniške prakse, ki raziskujejo čustvena stanja ljudi izven cone udobja, prek katerih se navezujemo na aktualno družbeno problematiko kulture strahu in premagovanja ovir v gradnji družbene kohezije.

(Iz)menjava uličnih realnosti je projekt, ki je bil izveden v partnerskem sodelovanju z organizacijo Tähe Youth Club (Estonija). Projekt je nastal na podlagi ugotovitev organizacij, da opazno število mladih še vedno potrebuje dodatno podporo za dvig participacije, predvsem so to ranljivi mladi. V okviru študijskih obiskov je nastala publikacija Poročilo o študijskem obisku, kjer so opisane glavne ugotovitve in pridobljene metode dela in dobre prakse dela z ranljivimi mladimi iz Slovenije in Estonije.