BOB GETO ft. Tobalko Vila

Bob geto_website

V projektih s skupnim imenom Bob Geto ft. Tobalko Vila delujemo na področju uličnega terenskega dela. Segamo na področje delovanja za zmanjševanje škode kot posledice tveganih ravnanj med mladimi kot na področje spodbujanja pozitivnih sprememb pri posameznikih in v družbi. Ciljna skupina so mladi od 15 do 29 let. Cilji projekta so ugotavljanje potreb pri ciljni populaciji, oživljanje javnih površin, utemeljevanje in uporaba ‘bottom up’ pristopa. Naša vizija je razvoj medsebojne podpore in sodelovanja izven institucionalnih okvirov. Delujemo na javno dostopnih površinah, kjer se zadržujejo mladi, se z njimi pogovarjamo, jim svetujemo, predvsem pa si med sabo izmenjujemo znanje in izkušnje. Podporne dejavnosti obsegajo osebno svetovanje v živo, po telefonu ali po e-pošti ter druge dejavnosti, ki mladim nudijo celostno podporo.

»Bob Geto ft. Tobalko Vila« are projects of street field work. We reach on the area of reducting harm as a consequence of risk behavior among young people, and on the area of promoting positive change in individuals and in society. The target group is young people 15 – 29 years. The objectives are identifying the needs of the target population, revival of public places, to argument and use ‘bottom up’ approach. Our vision is to develop mutual support and cooperation outside the institutional frameworks. We work on publicly accessible places visited by young people, talk to them, advise them, and above all we exchange knowledge and experience with each other. Supporting activities include personal consulting face to face, by phone or by e-mail, and other activities that offer young people a holistic support.

PROJEKT JE ZAKLJUČEN!

Kontakt:

geto.vila@gmail.com
FB: Bob geto ft. Tobalko Vila
041 391 086 (Metka)
041 787 425 (Simona)
051 239 533 (Tina)

Gradiva
Etični kodeks:

GETO VILA IN NJENA PRAVILA

Publikacije:

GETO VILA BI Z VAMI DELILA

– TOBALKO VILA BI Z VAMI DELILA 2

Članki:

GETO VILE ali Kako leteti s temelji