TERENSKO DELO

Mreža MLADA ULICA (MMU)

Mreža MLADA ULICA smo skupina uličnih delavcev, ki se ob petkih zvečer družimo z mladimi (in malo starejšimi) na različnih javnih površinah v Ljubljani (Trnovska plaža, parkirišče Maximarketa.).
Vemo, da je mogoče ustvariti spremembe, a le če si stopimo naproti in se začnemo pogovarjati.
Skupaj z mladimi in lokalno skupnostjo želimo ustvariti rešitev, ki bo omogočala sobivanje.
Predvsem pa delamo, kar delamo, ker NAM JE MAR!
Mreža MLADA ULICA predstavlja mrežo mladinskih organizacij.

Več: Info paket o Mreži Mlada ulica, MMU Brošura.

YouTube: Mlade je potrebno skrivat, Konferenca o mladinskem uličnem delu.

FB: Mreža Mlada Ulica

Elementi druženja in potrebe mladih na javnih površinah: preberite v MMU raziskavi.


BOBgeto40x30mm

Bob Geto ft. Tobalko Vila

V projektih s skupnim imenom Bob Geto delujemo na področju uličnega terenskega dela. Segamo na področje delovanja za zmanjševanje škode kot posledice tveganih ravnanj med mladimi kot na področje spodbujanja pozitivnih sprememb pri posameznikih in v družbi. Ciljna skupina so mladi od 15 do 29 let. Cilji projekta so ugotavljanje potreb pri ciljni populaciji, oživljanje javnih površin, utemeljevanje in uporaba ‘bottom up’ pristopa. Naša vizija je razvoj medsebojne podpore in sodelovanja izven institucionalnih okvirov. Delujemo na javno dostopnih površinah, kjer se zadržujejo mladi, se z njimi pogovarjamo, jim svetujemo, predvsem pa si med sabo izmenjujemo znanje in izkušnje. Podporne dejavnosti obsegajo osebno svetovanje v živo, po telefonu ali po e-pošti ter druge dejavnosti, ki mladim nudijo celostno podporo.

Bob geto gosti Tobalko Vilo, ki najraje debatira o uporabi alkoholnih pijač, tobaka in zdravil.

Vodilo projekta je: »Vsakdo nekaj ve in nekaj zna, vsakdo lahko postane reševalec!« V projektu spodbujamo mlade k ustvarjanju shem medsebojne in samopomoči, zainteresirane pa vključujemo v terenske ekipe.

FB: Bob geto ft. Tobalko Vila


Članek o Mreži Mlada ulica in Bob Geto ft. Tobalko vila:

Dva projekta mladinskega in terenskega dela iz ene hiše


človekINJE

ČlovekINJE smo skupina strokovnih sodelavk, ki v okviru družbeno odgovorne kampanje Mestne občine Ljubljana (MOL) “Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš” izvajamo preventivno terensko delo, usmerjeno v skupnost. Z deležniki skupnosti sodelujemo pri aktivnostih katerih namen je opolnomočenje skupnosti za odgovarjanje na lastne potrebe in reševanje aktualnih problemov v lokalnem okolju.

“Terenske delavke v obdobju treh let izvajamo aktivnosti, ki deležnike skupnosti podpirajo v procesu opolnomočenja za samostojno in kompetentno skupnostno delovanje. Skozi ta proces se razvije dinamičen sistem za odgovarjanje na potrebe in za reševanje aktualne lokalne problematike (v nadaljevanju skupnostni sistem)” (Načrt dela človekINJ, 2016).

FB: človekINJE MUD

Published on: 3 April 2014
Posted by: admin