DELO V SKUPNOSTI

LIVADA LAB

Namen pilotnega projekta LIVADA LAB je zasnovati mestno zeleno površino za kreativno preživljanje časa, ki je po meri MLADIH s tem izboljšati kakovost lokalnega okolja ter dosegati različne okoljske in družbeno-ekonomske učinke razvoja.

Cilj projekta:

  • vzpostaviti javni zeleni prostor skozi projektno učenje, kjer mladi izhajajo iz lastnih potreb in potreb širšega okolja (družbe);
  • vključevati mlade, s tem spodbujati odgovornost in njihovo osamosvajanje;
  • raziskati prakso socialne ekonomije, kot sestavnega dela zelene ekonomije, in možnosti njene uporabe pri upravljanju javnih zelenih površin;
  • vzpostaviti pogoje, da javni prostor LIVADA preide v trajno upravljanje in nadaljnji razvoj skupini MLADIH;
  • vzpodbuditi lokalno pridelavo kakovostne hrane;
  • zagotoviti biokulturno raznolikost mestnega okolja;
  • razvoj zdravega mestnega življenjskega prostora.

LIVADA je pilotni projekt krovnega mednarodnega projekta GREEN SURGE (več na povezavi http://greensurge.eu/ ).

Sodelovanje v aktivnost je brezplačno.

FB: PROJEKT LIVADA


 

logo človekINJE

 

Ekipa za preventivno terensko delo, usmerjeno v skupnost, je del družbeno odgovorne kampanje proti vandalizmu Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš in je financirana s strani Mestne občine Ljubljana. Ekipo sestavljamo Vesna Pavlin (študentka etnologije in kulturne antropologije), Katja Rakovec (študentka andragogike), Anja Manja Segulin (diplomirana pedagoginja in andragoginja ter sociologinja), Tina Spruk (diplomirana psihologinja) in Nežka Agnes Vodeb (študentka socialne pedagogike). Za reševanje problematike vandalizma smo izbrale metodo preventivnega terenskega dela, usmerjenega v skupnost, ki v primerjavi z mladinskim uličnim delom razširja polje delovanja (saj se ne osredotoča samo na ulico, marveč deluje v vseh prostorih skupnosti, torej tudi njenih institucijah) in ciljno populacijo (delo ni osredotočeno zgolj na mlade, marveč zajema vse deležnike skupnosti). V letu 2016 smo začele izvajati delavnice za gradnjo skupnosti, katerih namen je opolnomočiti skupnosti določenega kraja za reševanje problemov, ki se v skupnosti pojavijo, povezovanje različnih akterjev in prepoznavanje virov moči posameznikov in organizacij, ki želijo doprinesti h krepitvi lokalne skupnosti in kvalitetnejšemu življenju v njej.

Več o projektu si lahko preberete TUKAJ.

Kontakt: clovek.mud@gmail.com

FB: človekINJE-fb

 

 

Published on: 3 April 2014
Posted by: admin