PROJEKTNO UČENJE

PRiKAZ – PROGRAM ZA RAZVOJ KOMPETENC ZA AVTONOMNE ZAPOSLITVE

PRiKAZ je program neformalnega izobraževanja, namenjen brezposelnim mladim v starosti od 15 do 29 let. Vanj se vključujejo z namenom (pro)aktivnega reševanja svoje življenjske situacije. V programu z mladimi vzpostavljamo pogoje za nastanek, načrtovanje in realizacijo projektnih idej, razvoj izdelkov, storitev in drugih rešitev kot odgovor na prepoznane probleme v okolju. Mladi tako ustvarjajo priložnosti za svoj razvoj, za razvoj lokalne skupnosti in družbe. Izvedba programa je v celoti vezana na aktivno participacijo udeležencev, ki se po tem, ko imajo v okviru programa učno izkušnjo na trgu, osamosvojijo in nadaljujejo lasten (socialno) podjetniški ciklus.

Program obsega štiri module (320 ur):
MODUL 1 (2 tedna): INDIVIDUALNI DEL (opredelitev stanja, motivacije, potreb, vrednot posameznika; individualni dogovor z mentorjem); SKUPINSKI DEL (medsebojno povezovanje, skupinski dogovor, oblikovanje osebnega poslanstva in vizije).
MODUL 2 (4 tedni): TEDENSKA INTENZIVNA GRADNJA SKUPINE S KONKRETNO AKCIJO izven matičnega okolja (izpeljava krajšega projekta v okolju, refleksija); DELO V MATIČNEM OKOLJU (opredelitev korakov procesa iz prvega dela modula in umeščanje v proces delovanja v domačem okolju: mreženje, definiranje potreb, raziskava); OBLIKOVANJE PROJEKTNE IDEJE (idejni načrt za produkt ali storitev).
MODUL 3 (4 tedni): IZOBRAŽEVALNE VSEBINE (trajnost, pretresanje projektne ideje skozi sito načel trajnosti); PROJEKTNO NAČRTOVANJE (opredelitev in načrtovanje projektnih faz); PRIPRAVE NA REALIZACIJO (logistična, vsebinska, kadrovska, promocijska).
MODUL 4 (6 tednov): REALIZACIJA projektnega načrta, EVALVACIJA (skupinska in individualna), JAVNA PREDSTAVITEV.

Temeljna izhodišča programa:
– opolnomočenje, podpora pri razvijanju sposobnosti, s katerimi lahko posameznik (ali skupina) uporabi lastne vire moči in razširi svoj vpliv zase, za podporo drugim, za socialno akcijo
– skupnosti prakse, model, v katerem je poudarek na izkustvenem in na situacijskem učenju (po katerem učenje ni nekaj ločenega od delovanja)
– kontinuirana mentorska, institucionalna in administrativna podpora pri realizaciji projektne ideje, kot najobčutljivejše razvojne faze projekta.

Published on: 4 April 2014
Posted by: admin