BOB

Zavod BOB že od l. 2007 bogati svoje reference pri delu z mladimi. Strokovnjak za neformalno izobraževanje, mladinsko ulično delo, kulturne dejavnosti, socialno podjetništvo in zagotavljanje aktivne udeležbe mladih v družbenem dogajanju. O vsem tem pričajo BOBovi programi/projekti, ki so udeležencem ponujeni brezplačno!

OSNOVNI CILJI DELA
– prispevek k razvoju kakovosti sistemov podpore za aktivnosti mladih, inovativno svetovanje in vodenje,
– razvijanje interesov, talentov, možnost ustvarjalnega preživljanja prostega časa (preventivno delovanje), razvijanje sposobnosti kritičnega in proaktivno usmerjenega mišljenja,
– prevzemanje aktivne vloge pri oblikovanju družbenega dogajanja,
– razgledanost in urjenje prožnosti mišljenja ter povečevanje možnosti za uspešno obvladovanje vsakdanjih življenjskih okoliščin,
– usposobljenost, krepitev kompetenc udeležencev, ključnih za samostojno oblikovanje življenjskih ciljev, pridobivanje funkcionalnega znanja.

CILJNA SKUPINA in DELEŽNIKI
V splošnem so programi, ki jih izvajamo v Zavodu Bob, namenjeni zlasti mladim v starosti od 13 do 30 let in odraslim. Potrebam ciljne skupine sledimo z izborom metodologije neformalnega izobraževanja, pri kateri se mladi učijo z aktivnim sodelovanjem v aktivnostih in s ti. vrstniškim vplivanjem. Najpomembnejša značilnost je upoštevanje interesov in sposobnosti vsakega udeleženca ter možnost, da dejavnost s svojo participacijo v projektu sooblikuje (learning by doing). Na ta način so razmejitve mentor – udeleženec povsem zabrisane, vsebine pa so vezane na osebna doživljanja in angažma posameznikov. Vsi programi Zavoda Bob so za udeležence brezplačni.

 • Bobovec_ka smo nosilci projektnih aktivnosti in posamezniki, ki nudijo strokovno podporo pri izvajanju aktivnosti. Kaj pomeni biti Bobove_ka:
  • Bobove_ka samega sebe prepozna kot takega_o;
  • živi, uresničuje, načela, poslanstvo in vizijo Zavoda Bob;
  • soustvarja Bobovo skupnost;
  • je v delovanje Zavoda Bob vložil čas, energijo in delo, ki je zanj_o smiselen in ni prisilen in je samoizpolnjujoč.
 • Udeleženec_ ka:
  • je oseba, ki se enkratno/ občasno/ ponavljajoče udeleži aktivnosti (projektov, programov, dogodkov,…) Zavoda Bob;
  • v vlogi soorganizatorja ali soizvajalca aktivnosti, potrebuje podporo;
  • ni sodeloval_a pri snovanju, načrtovanju in pridobivanju financiranja projekta oz. programa.
 • Strokovna javnost: profesionalne skupine, ki delujejo na različnih področjih, povezane so v svoje organizacije in imajo svoje etične kodekse; posamezniki, ki izhajajo iz strokovnih okolij (odločevalci relevantni za področja dela zavoda, mediji, predstavniki javnih in strokovnih inštitucij,…).
 • Splošna javnost.

 

REFERENCE

 • Imamo pomembne izkušnje pri delu z udeleženci iz ciljne skupine, sledimo njihovim potrebam in dilemam, dobro poznamo resurse, do katerih imajo dostop.
 • Od leta 2007 se je v projekte/programe Zavoda vključilo več kot 500 udeležencev, izvedli smo številne projekte mladinske participacije, razvijamo projekte skupnostnega dela, postavili smo spletni portal Razstava znanj za beleženje neformalnih dosežkov udeležencev, leta 2014 smo organizirali 4. festival (NEXTival, v preteklih letih PUMstival) itd.
 • Imamo široko socialno mrežo – sodelujemo z organizacijami iz sektorja (mladinske, izobraževalne, kulturne NVO) in medsektorsko (realnI sektor), z javnimi strokovnimi organizacijami (šole, fakultete, inštituti, kulturne ustanove), z oblikovalci politik (MIZŠ, ZRSZ) ter posamezniki, strokovnjaki na posameznih področjih.
 • Imamo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, v katerem smo prepoznavna organizacija pri razvoju metodologij uličnega dela v Ljubljani – v tem kontekstu tudi koordiniramo mrežo sedmih mladinskih organizacij, vodimo ulično delo s 35 uličnimi delavci ter tako neposredno na ulici dostopamo do mladih iz ciljne skupine, ki ni uradno klasificirana.
 • Na področju neformalnega izobraževanja vstopamo v osmo leto bogatenja izkušenj: od leta 2008 izvajamo javno-veljavni program Projektno učenje za mlajše odrasle, letno razvijemo in izvajamo vsaj 1 projekt v okviru programa Erasmus+ (oz. prej Madi v Akciji) in vsaj 5 projektov (ki jih z našo mentorsko podporo razvijajo udeleženci programov), sofinancirane iz javnih sredstev Mestne občine Ljubljana.
Published on: 3 April 2014
Posted by: admin

FB: ZAVOD BOB