Category: landing

PROJEKTNO UČENJE

PRiKAZ – PROGRAM ZA RAZVOJ KOMPETENC ZA AVTONOMNE ZAPOSLITVE PRiKAZ je program neformalnega izobraževanja, namenjen brezposelnim mladim v starosti od 15 do 29 let. Vanj se vključujejo z namenom (pro)aktivnega reševanja svoje življenjske situacije. V programu z mladimi vzpostavljamo pogoje za nastanek, načrtovanje in realizacijo projektnih idej, razvoj izdelkov, storitev in drugih rešitev kot odgovor […]

Published on: 4 April 2014
Posted by: admin

MLADINSKI CENTER ULCA

Novi mladinski center v podhodu glavne železniške postaje v Ljubljani smo ustanovili mladi, ki prepoznavamo mladinsko delo in hip hop kulturo kot platformo za aktivno udejstvovanje v družbi. ULCA je prostor za izražanje, soustvarjanje in samouresničitev s široko paleto lokalnih in mednarodnih programov ter informacijsko in infrastrukturno podporo. MC ULCA vzpostavljamo v sodelovanju med Športno […]

Published on: 3 April 2014
Posted by: admin

TERENSKO DELO

Mreža MLADA ULICA (MMU) Mreža MLADA ULICA smo skupina uličnih delavcev, ki se ob petkih zvečer družimo z mladimi (in malo starejšimi) na različnih javnih površinah v Ljubljani (Trnovska plaža, parkirišče Maximarketa.). Vemo, da je mogoče ustvariti spremembe, a le če si stopimo naproti in se začnemo pogovarjati. Skupaj z mladimi in lokalno skupnostjo želimo […]

Published on: 3 April 2014
Posted by: admin

DELO V SKUPNOSTI

LIVADA LAB Namen pilotnega projekta LIVADA LAB je zasnovati mestno zeleno površino za kreativno preživljanje časa, ki je po meri MLADIH s tem izboljšati kakovost lokalnega okolja ter dosegati različne okoljske in družbeno-ekonomske učinke razvoja. Cilj projekta: vzpostaviti javni zeleni prostor skozi projektno učenje, kjer mladi izhajajo iz lastnih potreb in potreb širšega okolja (družbe); […]

Published on: 3 April 2014
Posted by: admin

BOB

Zavod BOB že od l. 2007 bogati svoje reference pri delu z mladimi. Strokovnjak za neformalno izobraževanje, mladinsko ulično delo, kulturne dejavnosti, solidarnostne ekonomije in zagotavljanje aktivne udeležbe mladih v družbenem dogajanju. O vsem tem pričajo Bobovi programi/projekti, ki so udeležencem ponujeni brezplačno! OSNOVNI CILJI DELA – prispevek k razvoju kakovosti sistemov podpore za aktivnosti […]

Published on: 3 April 2014
Posted by: admin

GLEDALIŠČE ZATIRANIH

VSE ALI NIČ Gledališče za emancipacijo posameznika in družbe. Temelji na načelih gledališke pedagogike, ki pri posamezniku spodbuja in razvija samozavedanje in zavedanje sveta okrog sebe ter s simulacijo dejanskih življenjskih situacij in refleksijo le-teh omogoča razvoj odgovornih posameznikov tako na osebni kot družbeni ravni. V projektu izhajamo iz lastnosti, potreb in vrednot udeleženih, ki […]

Published on: 2 April 2014
Posted by: admin

JAVNO

NEXTival NEXTival je festival za mlade, ki ga ustvarjajo mladi. Njegov namen je javna in medijska predstavitev neuveljavljenih skupin in posameznikov ter različnih zanimivih projektov, nastalih v organizacijah, ki se ukvarjajo z mladinskim delom in neformalnim izobraževanjem. Festival bogati mladinsko kulturo, interakcija med udeleženci in obiskovalci festivala ter naključnimi mimoidočimi pa pomembno vpliva na javno mnenje o […]

Published on: 2 April 2014
Posted by: admin

MLADINSKI CENTER BOB

Mladinski center Bob (MC Bob) je ‘naša hiša’, park ali kombi, je spodbudno in varno okolje, kjer lahko mladi utrjujejo znanje, razvijajo veščine, urijo svoje sposobnosti ter vzpostavljajo in krepijo odnose, ki jih nimajo priložnost bogatiti drugje. V sooblikovanje programa so vključeni v največji možni meri, da odgovarja aktualnim potrebam. Je tudi prostor, kjer mlade […]

Published on: 2 April 2014
Posted by: admin

MEDNARODNO

2019 The Key – methodology for younger adults education This is a strategic partnership project in the field of adult education primarily aimed to develop new, innovative and complementary methodology for younger adults activation and empowerment, supporting their transition to adulthood. We build cooperation between four partner organisations, Institute Bob from Slovenia, Volunterski centar Istra […]

Published on: 2 April 2014
Posted by: admin