Objavljamo prosto delovno mesto: VODJA PROJEKTA – M_Ž

V okviru javnega razpisa »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljamo prosto delovno mesto vodje projekta (m_ž). Vodja projekta bo vodil_a 19-mesečni projekt, pri tem pa bo zadolžen_a za celotno vodenje projekta, sodelovanje s strokovnim sodelavcem_ko projekta, sodelovanje s partnerjskimi organizacijami ter za izvedbo vseh projektnih aktivnosti. Vodja projekta bo skrbel_a za vestno in redno poročanje o projektu, vnašanje zahtevkov za izplačilo ter za finančno vodenje projekta.

Naziv delovnega mesta: Vodja projekta (m_ž) – delo bo potekalo v prostorih organizacije na Robbovi 15 v Ljubljani in na terenu v Ljubljani in drugih krajih v Sloveniji.

Naziv delodajalca: Bob, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti, Ljubljana

Zahtevana izobrazba: Najmanj SOK 7 (skladno z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij – Uradni list RS, št. 104/15), oziroma podraven 6/2 (skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja – Uradni list RS, št. 46/06in 8/17, več o stopnjah in ravneh visokošolske izobrazbe je dostopno na spletni strani MIZŠ: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/stopnje_in_ravni_visokosolske_izobrazbe/; in na spletni strani Statističnega urada RS: https://www.stat.si/klasiusP/).

Delovna področja:

1. sodelovanje z ekipo in z zunanjimi sodelavci: usklajevanje, iskanje izvajalcev, komuniciranje z ostalimi izvajalci
2. koordiniranje usposabljanj, pomoč pri pripravi strokovnih vsebin na temo zaposljivosti mladih
3. koordiniranje aktivnosti: Mreženje – terensko delo, sodelovanje z različnimi akterji,  zaposlovalci; Posvet – dialog med zaposlovalci in mladimi iskalci zaposlitev, priprava Priporočil za trajno vključevanje na trg dela; Tematski brunchi in Zaposlitveni spodbujevalniki – koordiniranje izvedb
4. promocija projekta prek spletnih kanalov, na terenu, v sodelovanju z drugimi organizacijami, izvajanje novinarskih konferenc, predstavitve projekta strokovni in širši javnosti, sodelovanje z množičnimi mediji, priprava promocijskih materialov
5. vodenje projekta: priprava različnih besedil (dopisi, sporočila za javnost), priprava in arhiviranje dokumentacije, komuniciranje s projektno ekipo, skrb za izvedbo projekta v skladu z načrtom, poročanje pristojnemu ministrstvu (vnašanje v spletni sistem za poročanje), priprava zahtevkov za izplačilo, evalvacija.

Zahtevana znanja, zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedno delovnega mesta:

  • 15 let delovnih izkušenj
  • izkušnje z vodenjem zahtevnejših projektov (projekti dolgi vsaj 2 leti)
  • izkušnje s finančnim in vsebinskim poročanjem o izvedenih projektnih aktivnosti
  • izkušnje z uporabo spletnih orodij oziroma referenčnih informacijskih sistemov za spremljanje in poročanje (e-Ma, ISARR ipd.)
  • izkušnje s koordiniranjem več aktivnosti hkrati
  • poznavanje področja zaposlovanja mladih, konceptov participacije mladih, mladinskega organiziranja, mladinskih struktur v Sloveniji
  • izkušnje s področja neformalnega izobraževanja/usposabljanja mladih, izkušnje z delom v mladinskem sektorju
  • izkušnje s pripravo javnih dogodkov in dela z mediji
  • izkušnje pri uporabi tehnike zakonodajnega gledališča
  • aktivno pisno in ustno znanje slovenskega in angleškega jezika.

Obseg in trajanje zaposlitve: Zaposlitev bo za polni delovni čas (40 ur na teden), za določen čas (projektno delo) – 19 mesecev (do 15. septembra 2021).

Navodila za prijavo: Zainteresirane kandidate_ke pozivamo, da nam pošljete prijavo z življenjepisom po e-pošti na naslov info@zavod-bob.si. Rok za prijavo je 18. februar 2020.

Na podlagi prejetih prijav bomo opravili ožji izbor kandidatk in kandidatov in jih povabili k razgovoru ter se na podlagi tega odločili o izbiri. Zavod Bob si pridržuje pravico, da na razgovor ne povabi kandidatov, ki ne ustrezajo razpisanim pogojem.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Javni razpis:»Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«.
Published on: 12 February 2020
Posted by: admin