Mreža mlada ulica se predstavi!

Mreža Mlada ulica je vsebinska mreža na področju preventivnega uličnega dela, ki z namenom medsebojnega mreženja, podpore in dviga kakovosti praks uličnega dela združuje nekatere organizacije, ki v Ljubljani izvajajo mladinsko ulično delo. Mrežo Mlada ulica že sedmo leto financira Mestna občina Ljubljana. V Mreži MLADA ULICA (MMU) delujemo organizacije s področja mladinskega dela s skupno vizijo – spoznavati stiske, potrebe in želje mladih. Smo skupina mladinskih uličnih delavcev, ki se družimo z mladimi na različnih javnih površinah v Ljubljani. MMU sestavljajo: Zavod Bob (koordinator mreže), Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije, Javni zavod Mladi zmaji, Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko, Združenje mladih, staršev in otrok Sezam in Mladinski svet Slovenije.

Mreža Mlada ulica je strukturirana nehierarhično, kar jo že močno razlikuje od večine modelov organiziranja, ki smo jih vajeni v današnji družbi. Taka struktura je mladim blizu, saj deluje od ‘spodaj navzgor’ in omogoča vključevanje v vse nivoje izvajanja programa in projektno učenje. Z izvajanjem aktivnosti v delovnih skupinah in delovanjem preko osrednjega ‘prostora odločanja’ ­ mladi dosegamo najvišjo stopnjo participacije v projektu in družbi nasploh. Delujemo v okolju, kjer vse odločitve sprejmemo s konsenzom. Z dejavnostmi mreže povečujemo informiranost vseh vključenih mladih. Pri uličnem delu mladi z mladimi najpogosteje odpiramo tematike odgovornega vedenja, zmanjševanja škode zaradi psihoaktivnih substanc, varne spolnosti, mladinskega organiziranja itd.

V toplejših mesecih z različnimi cilji delujemo po ulicah in trgih Ljubljane, se izobražujemo in usposabljamo, jeseni pa organiziramo Streetstival, festival mladinskega uličnega dela, ki se ga udeležijo organizacije iz vse Slovenije. Spremljaš nas lahko tudi na fb-ju.

Vir in foto: MMU akcija park Zvezda, avgust 2018.