Karierno in mladinsko

Dogodek organiziran, 5. 2. 2019, od 14:00 do 16:00, je bil namenjen izmenjavi mnenj, pogledov in pristopov k karieni orientaciji mladih, ki se vključujejo v programe in projekte mladinskih centrov, mladinskih organizacij in drugih organizacij, ki delujejo za mlade ali z mladimi. Skupaj sta ga organizirala Mladinska postaja Moste in Mladinski center Bob.

V prvi aktivnosti smo se mladinski delavci (iz treh organizacij za mlade) opredeljevali med trditvama:

Kariera je izobraževalna pot posameznika, pri čemur se ta izobražuje, usposablja in izpopolnjuje za organizacijske vloge, ki mu dajejo občutek napredovanja in uspešnosti pri delu;

In

Kariera označuje vseživljenjski razvoj. Karierni razvoj pa je proces, v katerem posameznik načrtuje svojo delovno, osebno in izobraževalno pot.

Vir in foto: Delovne skupine, februar 2019, Vesna Cesar.

 

V preverjanju stališč smo ugotovili, da nam je, mladinskim delavcem bližja prva trditev. V podkrepitev nekaj izjav:

Oseba A: osebno bi se postavila tja  (vseživljensko učenje). Glede na moj poklic pa moram biti tu (karierno učenje). Vseživljensko učenje ne morem vedno nasloviti. Kaj ko pride kakšna punca z depresijo, kaj potem narediti? Tu nisem sposobbna pomagati več kot karierno svetovanje, saj za to nisem usposobljena.

Oseba B: Danes, ko sem star krepko čez petdeset se  zavedam, da je vse-življenjsko učenje je res zelo pomembeno, čeprav tega nisem verjel, ko sem bil mlajši.

Oseba C: Mi je blizu vseživljenjsko, a ne vem kako bi pojem kariere lahko prenesla na osebno pot. Kariera je pojem, ki mi blizu.

Oseba Č: Mene vleče bolj na stran vseživljenskega učenja, hkrati smo mladinski delavci v mladinskih centrih tam zato, da mladim pomagaš razvijati talente pa če so tej profitabilni ali ne. Nam je bolj važno, da mladi delajo tisto, kar jih interesira.

Oseba D: Ko se pogovarjamo o karierah, vedno govorimo o karieri kot poklicu, ne pogovarjamo se pa o drugih karierah, kariera mame, kariera žene… Kariera kot beseda sama že ustvarja določen pritisk.

Vir in foto: karierni lonec, februar 2019, Mojca Fajdiga.

V drugi aktivnosti – diskusija o karieri in mladinsko delo smo ustvarili prostor v katerem smo se mladinski delavci spoznali z različnimi pogledi na kariero preko treh postavljenih vprašanj:

1) Kaj je kariera

Odzivi:

Oseba A: overwhelmed od tega, kako so nekateri kariero razumeli. Osebno ji pozitivno ali negativno pojmovanje ne pomeni toliko. Mladinski sektor je tu zato, da pomaga mladim na karierni poti, da ti da dovolj skillsov za tvojo nadaljno pot. Me je presenetilo, da imamo tako različne poglede.

Oseba B: Se strinjam s tabo, ampak danes je kariera definitivno družbeni pritisk, tako kot šola…In v kontekstu »družbenega« se pritiski dogajajo na polno.

Oseba C: Vloga mladinskega delavca je mogoče to, da osvetlimo mlademu kaj je kariera. Ni treba da gradimo kariero, ampak da se reinterpretira kaj to sploh pomeni kariera, ovire na poti…

Vir in foto: Zavod Bob, karierno in mladinsko, februar 2019.

2) Kaj je za mladinskega delavca karierno svetovanje

Odzivi:

Oseba A: Kariera je pot, ki gre gor in dol in ne samo napredek, ki gre naprej.

Oseba B Karierna orientacija je pojem, ki je strašno težaven v strokovni javnosti in so se ga začeli izogibati.

Oseba C: Čar mladinskega dela je, da po tem ko padeš, znaš osvetliti, kje in zakaj si se razbil, ko si padel.

Oseba Č: Vprašanje je ali mladi v mladinskih centrih sploh pridejo do nas po karierno svetovanje? Mi jim lahko damo širino pred vstopom v kariero.

 

Vir in foto: Zavod Bob, karierno in mladinsko, februar 2019.

3) Kakšna je vloga mladinskih centrov pri kariernemu svetovanju

Odzivi:

Oseba A: Mladi se nam ful zaupajo v mladinskem centru in tukaj jim lahko bolj pomagamo v smislu njihovih (karakternih, fizičnih) ovir pri njihovi karierni poti.

Oseba B: Imamo čas za to.

Oseba C: V MCju mladega bolj spoznaš v njegovem naravnem življenjskem okolju. Smo v bolj pristnih interakcijah

Oseba Č: Ali je iti nazaj po karierni poti, če se odločiš nehati delati za multinacionalko pa se odločiti za prostovoljstvo?

Vir in foto: Zavod Bob, karierno in mladinsko, februar 2019.

 

V tretji aktivnosti – Karierno svetovanje (svetovanje »namišljeni« mladi osebi) smo na praktičnem primeru (v malih skupinah 3 – 3 udeleženci) snovali predlog »svetovalnega procesa« in ga medsebojno usklajevali.

Medtem ko smo razmišljali in izmenjevali mnenja o karakterjih in njihovih lastnostih, smo odgovarjali na vprašanja: Kako bi svetovali karakterju? Kakšen je tvoj pristop obravnave karakterja (metode, orodja)? Kako in na kakšen način dati posameznemu karakterju vse informacije? Kakšne karakteristike naj bi imel svetovalec/ mladinski delavec.

 

V zadnji aktivnosti – refleksiji smo izpostavili besedo (besedno zvezo), ki je po mnenju posameznika zaznamovala diskusijo:

Oseba A: Kariera absolutno. A je to res tok težka beseda? Jo bomo probal omilit, ker v mojem dosedanjem razmišljanju tega nisem tako dojemala. Tako, da je to kar močan uvid, tako da hvala za to.

Oseba B: : To je začetek nadaljnje naše rasti. Treba se je večkrat prespraševati o namenu našega dela.

Oseba C: Dober mentor mora biti dober retorik, tudi če je tih.

Oseba Č: Danes sem se izobraževal, sem se vseživljensko učil. Tak setting je bil super in vredno je ker smo se poslušali in delali skupaj.

Oseba D: Kariera je področje, ki se me kot mladinsko delavko dotika in tega ne morem izločit. Dobro je, da vidim, da se da drugače in da je veliko načinov, ki se med seboj dopolnjujejo.

Oseba E: Vesela, da smo se začeli to pogovarjat in da imamo to pestrost ter povezanost, da lahko naprej delamo. Potrebno je pa iti še širše, kar se udeležbe drugih deležnikov tiče.

Oseba F: Potrebno se je še bolj mrežiti.

Vir in foto: Vtisi na dogodku, februar 2019, Dafina Gashi.

Prispevek pripravil in spisal Matjaž Vodeb.

 

 

 

Published on: 9 April 2019
Posted by: