Moč nogometa za socialno vključevanje

priseljenih otrok in mladostnikov… Utrinki iz usposabljanja.

Februar je s svojim lepim vremenom v meni prebudil mladinsko ulično delavko, zato že spremljam, koliko ljudi se popoldne zbira v parkih in kakšno bo vreme v prihodnje. Če bo vreme naklonjeno, bom z marcem odšla tudi že na kakšen teren ali akcijo. Letos se sploh veselim nove sezone mladinskega uličnega dela, saj sem na usposabljanju Moč nogometa za socialno vključevanje priseljenih otrok in mladostnikov, ki smo ga organizirali ISA institut in mi, Zavod Bob, v januarju spoznala novo metodo – football3.

Izvedbo je omogočila U.S. Embassy (Ljubljana, Slovenia). Na izobraževanju smo izvedeli, kako uporabiti metodo nogomet3, ki jo po vsem svetu uporabljajo za opolnomočenje otrok in mladostnikov z različnimi izzivi. Prvi del usposabljanja smo imeli v ČMC Zalog, drugi del pa na Osnovni šoli Kašelj. Usposabljanja se je udeležilo veliko mladinskih in drugih nevladnih delavcev, ki so obogatili usposabljanje s svojimi izkušnjami.

Vir in foto: preigravanje, Tina Spruk, februar 2019.

 

Prav raznolikost, nevladniški duh in prijetna prostora sta pripomogla k temu, da je na usposabljanju prevladovalo sproščeno in povezovalno vzdušje. Kljub temu pa smo imeli razgreto debato, kako, na kakšen način spodbujati dekleta k igranju. Ker sem v prejšnjih letih spoznala, da je tudi med mladimi v Sloveniji nogomet univerzalni jezik, ki se pojavlja na vsakem igrišču in v vsaki skupnosti, se veselim uporabe metode tudi na naših lokacijah izvajanja uličnega dela (Savsko naselje, Celovški dvori, Kašelj …). Zanima pa me seveda, kje vse jo bodo uporabili kolegi z izobraževanja.

Prispek spisala in uredila Tina Spruk.

Published on: 22 March 2019
Posted by: