KMALU! Gledališka pedagogika za ustvarjalno razreševanje konfliktov

Vabimo na 24-urno izkustveno usposabljanje za strokovne delavke_ce v mladinskih centrih, šolah, vrtcih in drugih organizacijah. Namenjeno je vsem, ki delate s skupinami otrok in mladih, za katere želite, da bi vzpostavili pristne medsebojne odnose ter gojili razumevanje in solidarnost.

Usposabljanje je v katalogu Katis ovrednoteno z 1,5 točke!

Gledališke tehnike, ki jih boste spoznale_i in izkusile_i, so uporabne na mnogih ravneh:
– za gradnjo sodelovalne skupnosti in vzpostavljanje varnega socialnega okolja, zaupanja in kakovostnih medsebojnih odnosov;
– pri prebujanju telesa in glasu kot orodij za izražanje, spoznavanje svojega notranjega sveta in sveta okoli sebe ter razvijanje posameznikove avtonomije;
– kot orodje za tvorno in ustvarjalno reševanje sporov ter razvijanje izražanja in medsebojnega poslušanja.

URNIK:
V petek, 22. 2., 15.30-19.00
v soboto, 23. 2., in v nedeljo, 24. 2., 10.00-17.00 in
v ponedeljek, 25. 2., 15.30-19.00.


Metodologija:
• Gledališče zatiranih – igre za igralke_ce in ne-igralke_ce: sistem iger in specifičnih tehnik, ki so namenjene razvoju skupnosti. Skozi vodeni proces se pri izvajanju iger učimo novih ravnanj, jih preizkušamo, raziskujemo.
• Slikovno gledališče: serija tehnik, v katerih udeleženke_ci brez govora in besed, temveč zgolj z uporabo telesa in prostora izrazijo svoja čustva in izkušnje.
• Estetika gledališča zatiranih: proces raziskovanja poteka preko pisanja pesmi, pisem, osebnih refleksij, ki jih nato upodobimo na raznolike načine (s slikanjem, fotografiranjem, preko giba, glasbe, skulptur ipd.).
• Časopisno gledališče: uporablja različne pristope preizpraševanja, preoblikovanja in spreminjanja pisnega materiala, z namenom, da izrazimo vsebine, ki jih obravnavamo.
• Forumsko gledališče: tehnika, v kateri odigramo kratek prizor z jasno prikazano osebo, ki je zatirana, in osebo, ki zatira. Gledalke_ci imajo možnost, da na situacijo aktivno vplivajo z vstopom v prizor v vlogi protagonistke_a. Tako kolektivno reflektirajo represijo in skozi celoten proces postajajo zreli za delovanje v resničnih situacijah.

Izvajalke: Barbara Polajnar, Metka Bahlen Okoli, Jana Burger

Kotizacija: 43,67 EUR

Prijave sprejemamo v sistemu Katis in po e-pošti na naslov metka@zavod-bob.si. Rok prijave je 8. februar 2019.

Udeleženke_ci boste prejele_i potrdilo o udeležbi z navedbo števila ur in obravnavanih vsebin.

POZOR! Pričakujte nepričakovano …

Published on: 10 January 2019
Posted by: admin