Train-the-Trainer usposabljanje nogomet3

Zavod Bob in ISA institut vas v okviru projekta

»Moč nogometa za socialno vključevanje priseljenih otrok in mladostnikov«

vabita na Train-the-Trainer usposabljanje nogomet3

(17. in 18. januar 2019, Ljubljana)

 

Kaj je nogomet3?

streetfootballworld in člani njihove mreže so razvili metodologijo, ki mlade opolnomoči z veščinami, ki jih potrebujejo za uspeh tudi izven igrišča in ki združuje principe »fair playa«, enakopravnosti in timskega dela z diskusijo in refleksijo.

Gre za metodo, ki je tako poimenovana zaradi “treh polovic”, ki sestavljajo eno igro – diskusijo pred tekmo, tekmo in diskusijo po tekmi. V vsako tekmo so vključene pomembne življenjske lekcije. Ekipe so mešane po spolu in igralci pred tekmo sami določijo pravila igre. Po tekmi igralci s pomočjo mediatorja reflektirajo svoje vedenje in vedenje nasprotnikov, točke se dodelijo tako za gole kot tudi za “fair play”. Igra se igra brez sodnikov, zato morajo igralci sami razrešiti konflikte, sodelovati med seboj, vzpostaviti dialog in sprejemati kompromise.

Skozi interaktivno, dvodnevno nogomet3 usposabljanje bodo strokovni delavci usposobljeni za izvajanje nogomet3 metode in bodo znali metodo uporabljati za facilitiranje integracije otrok in mladih iz različnih okolij. Več o metodi lahko izveste tukaj.

 

Cilj usposabljanja:

Nogomet (oz. šport na splošno) lahko igra ključno vlogo pri lažjem vključevanju otrok in mladih na zabaven, dinamičen in aktiven način.

Usposabljanje bo:

  • zagotovilo uvod v metodo nogomet3;
  • zagotovilo razumevanje uporabe metode pri udeležencih ter ponudilo možnost praktičnega preizkusa metode z otroki tekom usposabljanja;
  • razvilo tehnike in možnosti uporabe metode za uspešno integracijo otrok iz različnih okolij.

Metodo lahko uporabljajo vsi zainteresirani strokovni delavci, predznanje o nogometu ni potrebno, prav tako zadostuje povprečna fizična pripravljenost.

 

Informacije o usposabljanju:

Brezplačno TtT usposabljanje za uporabo nogomet3 metode bo potekalo 17. in 18. januarja 2019 med 9. in 17. uro v prostorih Četrtnega mladinskega centra Zalog (Zaloška 220, 1000 Ljubljana). Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Usposabljanje je namenjeno mladinskim delavcem in delavcem v nevladnih organizacijah, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki in mladimi priseljenci oziroma mladimi iz ranljivejših okolij. Vabljeni vsi, ki si želijo v delo z mladimi in otroki vnesti novo metodo igranja nogometa, nogomet3. Izvedel ga bo strokovnjak iz češke nevladne organizacije Fotbal pro rozvoj.

_______________________________________________________________________________________

Na usposabljanje se lahko prijavite preko prijavnice do 31.12.2018 oz. do zapolnitve prostih mest. Usposabljanja naj se udeležita dva predstavnika organizacije.

S prijavo na trening se udeleženci zavežejo, da bodo med februarjem in septembrom 2019 pri svojem delu uporabljali metodo nogomet3 in v tem času posredovali organizatorjem izobraževanja 2-3 kratke prispevke/novice o uporabi metode za objavo na socialnih omrežjih ter da se bodo udeležili vsaj enega javnega dogodka, kjer bodo lahko izvedli ter predstavili metodo nogomet3 širši javnosti (npr. dogodki vaše NGO, dogodki v lokalnem okolju …).

Za več informacij se lahko obrnete na katarina.kocbek@isainstitut.si.

Usposabljanje bo potekalo v okviru projekta “Using the power of football for social inclusion of immigrant children and youth”, ki ga sofinancira U.S. Embassy (Ljubljana, Slovenia).

Published on: 20 December 2018
Posted by:
Tags: