Sociodrama. Teater zgodb.

Interaktiven gledališki dogodek s pogovorom, se bo odvijal v mladinskem centru Ulca DVA četrtka!

Rezerviraj si 23. 8. in 30. 8. med 19. 00 in 22. 00 uro.

Kaj je sociodrama? Je dogodek, ki meša interaktivno gledališče in osebno delo, je odprt za široko javnost, povsem prostovoljen in precej zabaven. Protagonistka začne zgodbo, režiser spodbuja obiskovalce, da zasedejo proste stole in zdrknejo v vloge, ki jih osnovna zgodba vpelje. Od tam dalje je vse prepuščeno vaši domišljiji. Je to preveč za vas? Lahko samo opazujete in boste komentirali na koncu, ko se v krogu pogovorimo o naših izkušnjah.

Sociodramo vam prinašava Devina Elena Flores in Matic Munc, člana čisto svežega Katarza Kolektiva, ki ima za vas na zalogi še mnoga presenečenja mešanja gledališča in osebnega dela.
Pridite in nas spoznajte!

Prosimo za prijave na devina.elena.flores@gmail.com – za okviren občutek, koliko nas bo.

Podrobnejši opis dogodka:

Sociodrama vključuje elemente improvizirane drame v kontekstu pomoči pri reševanju notranjih psihičnih konfliktov posameznikov. Gre za skupinsko uprizarjanje določenih socialnih situacij in reševanje konfliktov med skupinami ali znotraj neke obstoječe skupine. Stremi se k temu, da sta dva igralca (ali vsaj eden) vnaprej seznanjena s socialno situacijo, ki je tema predstave/igre, v katero se potem samoiniciativno in improvizacijsko vključujejo obiskovalci.

Vir in foto: Katarza Kolektiv.

Cilji projekta:
– spodbuditi spontanost in ustvarjalnost mladih, kar lahko pozitivno vpliva na vsa področja njihovega življenja,
– gojiti ljubezen in medsebojno deljenje kot močna in nenadomestljiva principa skupinskega življenja,
– spodbujanje in razvoj kritičnega mišljenja mladih, ki se v poteku predstave/igre lahko znajdejo v konfliktnih vlogah,
– spodbujanje delovanja prilagoditvenih mehanizmov, tako na ravni posameznika kot tudi skupine, kar nalaga hitra in nepredvidljiva dinamika predstave/igre,
– uporaba in vadba socialnih spretnosti.

Način izvedbe:
Izvedba vključuje posameznike, ki jim je vnaprej dana vloga in ostale (obiskovalci), ki se v predstavo/igro vključujejo z določenimi vlogami po lastni presoji. Glavni akterji so vodja sociodrame (fascilitator), glavna igralca in skupina, ki ima bolj ali manj pasivno oz. aktivno funkcijo. Dogajanje se odvija na odru kot v gledališču. Vodja nosi odgovornost za razvijanje dogodkov. Skrbi, da je skupina funkcionalna in z uporabo različnih tehnik pripravlja izbor protagonistov znotraj celotne skupine na neprisiljen način. V teku določene scene vodi in usmerja protagonista in njegovo dramo, neopazno nakazuje menjave vlog in tok igre, odloča se, v katero smer in kateri vidik drame bo uporabljen za nadaljevanje igre. Protagonist se menja znotraj skupine. V določeni sceni je protagonist tisti, ki razrešuje svojo dramo oziroma izvorni par igralcev. Njegova ali njuna naloga je konfrontacija z neko njegovo konfliktno situacijo, odnosom, skupina pa išče primerno rešitev za neko novo situacijo. Skupina vključuje vse, ki so udeleženi v sociodrami. Njihova vloga je zelo pomembna. Lahko jih vidimo kot gledalce, občinstvo, lahko so nekateri izmed skupine igralci na odru. Najbolj odločilno vlogo ima skupina v tako imenovanem sharingu, ki se odvije vsakič, ko je do konca izvedena določena drama nekega protagonista. V tem delu skupina deli aktivne misli, ki se navezujejo na dogajanja v izvedeni drami s stališča njihovih osebnih doživljanj, in ne kot kritiko na samo dramo. Možne teme sociodrame so lahko družbena kriza, ljubezen, depresije, fobije, motnje hranjenja, samopoškodovanje, odvisnost od drog…

Published on: 10 August 2018
Posted by: