Študijski obisk v Nemčiji

Projekt socialno vključevanje v mladinski centrih

Mladinski center Bob je partner v mednarodnem projektu Socialno vključevanje v mladinskih centrih, ki ga Mreža MaMa pripravlja v sodelovanju s partnerji iz Estonije (ANK), Latvije (Youth Leaders Coalition) in Nemčije (Jugendkulturundarbeit Oldenburg) in bo potekal od oktobra 2017 do septembra 2019.

Poleg tuje zasedbe pa so v projekt vključeni mladinski centri iz Slovenije, in sicer: Mladinski center Zagorje ob Savi, Celjski mladinski center, Zavod BOB in Mladinski center Dravinjske doline.

CILJI projekta so:

  • Oblikovanje strategije za trajnostni pristop k socialni vključenosti v programih mladinskih centrov
  • Usposobiti programske mladinske delavce in vodje mladinskih centrov za soočanje z izzivi socialne izključenosti mladih v lokalni skupnosti.

Skozi projekt bomo razvijali vsebine in tudi konkretne programe mladinskih centrov, ki bodo izdelani na podlagi razvite metodologije in bodo kot take del praktičnega vidika smernic. Znanje tekom projekta nam bo omogočilo, da odgovorimo na stanje mladinskih centrov in njihovih programov s strateškimi usmeritvami, ki bodo služile kot pomoč pri razvijanju programov mladinskih centrov in tudi mladinskih centrov kot vključujočih se organizacij. Kot dodano vrednost pa želimo oblikovati interaktiven priročnik za mladinske delavce na temo socialnega vključevanja mladih in mladinskega dela. Prav tako pa tudi oblikovanje treninga za mladinske delavce z omenjenega področja.

Vir in Foto: Mreža MaMa; Mednarodna ekipa mladinskih delavk in delavcev na študijskem obisku, Oldenburg, 11. 04. 2018.

Kako izvajajo mladinsko delo v Nemčiji?

V sklopu projekta smo si ogledali kako izvajajo mladinsko delo v Nemčiji. Nastanili smo se v Jugendkulturundarbeit Oldenburg, ki je mladinski center s poudarkom na kulturnem in političnem udejstvovanju mladih z zgodovinskim pridihom. Večino soustvarjanja projekta in časa smo preživeli v nekdanjem območju vojašnic in kot nam je predstavila Karmen Murn, vodja internacionalnega oddelka, so izredno ponosni, da se mladinski center nahaja zraven ulice Weiße Rose- ki pa predstavlja znan simbol civilnega odpora proti nacističnemu režimu v Nemčiji; v smislu moralne integritete, poguma in žrtvovanja v službi humanističnih in demokratičnih idealov proti ozadju totalitarne diktature.

Vir in foto: Vesna Cesar; Simboli vsepovsod…in ja tudi v mladinskem centru. Svástika स्वस्तिक je starodavni verski in okrasni simbol. Pomen je povezan s srečo ?#semmlad #backtotheroots #findings #simbols #youthcenter @Jugendkulturarbeit e.V.

Študijski obisk je imel fokus na obisku in izmenjavi dobrih praks mladinskih centrov v Oldenburgu.

Kot prvo organizacijo smo  obiskali pisarno občine Oldenburg, ki se ukvarja z mladimi, kjer so nam predstavili realno situacijo z mladimi v mestu. Veliko tako delajo na področju vključevanja priseljencev, migrantov in ranljivih skupin iz lokalnega okolja.

Sledil je obisk organizacije Team Wendehafen, kjer mlade preko neformalnih delavnic motivirajo za večji obisk šole in na ta način preprečujejo osipništvo. Mreženje med organizacijami poteka tekoče in Team Wendehafen se v veliko meri povezuje z zavodom za zaposlovanje in centri za socialno delo. Tako imajo par projektov, v Pro Active center se mladi z več ovirami za integracijo tako lažje vključujejo na trg dela. Pri tem imajo individualno podporo za uspešen prehod iz težje situacije v izboljšanje le te.

Po kosilu v lokalnem mladinskem centru, ki so ga pripravili mladi pod mentorstvom odraslih, je sledil obisk še treh mladinskih centrov in sicer  Eversten (mladinski center v naravi, ki mladim in predvsem otrokom, sredi mesta ponuja različne aktivnosti v naravi, npr. od ježe s konji, izdelave drevesnih hišic, skupaj z mladinskimi delavci) ter umetniškega mladinskega centra Bürgerfelde, ki mlade na neformalne načine poučuje preko umetnosti.

 

Vir in foto: Vesna Cesar; mladinski center Eversten v naravi.

       

Vir in foto: Vesna Cesar; umetniško-kulturni mladinski center Bürgerfelde.

Za zaključek je sledil  še obisk mladinskega centra Ofenerdiek, ki mladim ponuja možnost za kreativno udejstvovanje na področju grafitiranja in hip hopa.

     

Vir in foto: Vesna Cesar; hip hop mladinski center Ofenerdiek.

Mladinski delavci v mladinskih centrih so po večini starejši od 35 let.  Kar je po eni strani dobro, saj imajo razvita osebna znanja in večletne izkušnje dela z mladimi, po drugi strani pa predstavlja generacijski prepad. Na splošno pa so lokalni mladinski centri osredotočeni na eno področje delovanja in se izredno dobro povezujejo z osnovnimi in srednjimi šolami- skozi naše prakse smo tako lahko videli mladinske centre s področja kulturnega in umetniškega udejstvovanja. Pisarna občine Oldenburg je sistematično razdeljena in v slovenskem kontekstu bi lahko na to gledali kot na dnevni center, ki pa ima tudi hostel. In ja večinoma mlade pridobijo osebno in ne preko družbenih medijev. To je še ena zanimivost, da kljub tehnološkem porastu je osebnostni stik in terensko delo, še vedno in veliko bolj v veljavi.

Meni osebno je bil najbolj všeč mladinski center Bürgerfelde, saj mladi skozi umetnost (kiparstvo, umetniške delavnice, gledališče, ples, glasba) izžarevajo svoj potencial. Velik poudarek dajejo tako na sooblikovanju raznih predstav in koncertov.

Prav tako smo si ogledali tudi grafite po mestu in predvsem na mostovih. Kultura grafitiranja je v Nemčiji veliko bolj razširjena kot pri nas. Z mladimi in umetniki na področju grafitiranja se tako zavzemajo, da bi bil vsak most v mesto pografitiram. S tem namenom so vzpostavili tudi projekt Brückenkunst.

  

Vir in foto: Vesna Cesar; projekt Brückenkunst.

V glavnem imeli smo se fino, dobili nov pogled mladinskega dela in insporacijo za sam projekt!

Navduhuje me grafiti kultura in kaj več o tem, napišem v prihodnje….

Za Mc Bob spisala: Vesna.

Vir in foto: Mreža MaMa; Slovenska ekipa v Bremnu.

 

Published on: 4 May 2018
Posted by: