Zgodbe o uspehu!

Razmišljanje kaj vse je aktualnega na področju mladinskega dela, me je privedlo do pogleda “out of the box”. Vsaka organizacija, ki deluje na področju mladinskega dela ima zagotovo vsaj eno uspešno zgodbo. Po mojem mnenju štejemo pod USPEŠNO vse izzive, padce in vzpone, ki so doprinesli k končnemu rezultatu. Ko sem našla Zgodbe o uspehu, sem se samo še opomnila, da ni pomemben samo cilj temveč tudi pot. Hkrati pa s primeri dobrih praks oz. zgodb s področja mladinskega dela veliko doprinesemo k ozaveščenosti, (pre)poznavanju in nadaljnjemu razvoju mladinskega sektorja.

Urad RS za mladino je izdajatelj publikacije, ki si jo lahko ogledaš na tej povezavi.

Published on: 22 August 2017
Posted by: