ULCA še vedno rabi tla

#rabmoTLAzaULCO
Še vedno vroča tema so tla v Mladinskem centru ULCA – krušenje, prašni delci, trda podlaga in vlaga. Posledice so poškodbe in uničevanje obutve in oblačil, vpliv na dihala in podobno. Pri ureditvi potrebujemo vašo podporo, saj delujemo neprofitno in nimamo zadostnih sredstev.

Pomagate nam lahko:

  • z nakazilom sredstev na TRR Zavoda Bob: SI56 6100 0000 0683 809, odprt pri DELAVSKI HRANILNICA d.d. LJUBLJANA z navedbo sklica SI00 014-99,
  • z donacijami v gotovini in osebno v Mladinskem centru ULCA na naslovu Trg OF 10, Ljubljana,
  • s širjenjem informacije po vaših mrežah poznanstev,
  • s svojimi idejami
  • z donacijo preko spletnega portala
Published on: 22 August 2017
Posted by: