Pestro življenje projekta Marš na(d) trg dela

Marš na(d) trg dela je nastal v juniju 2016, kot ideja odgovora na potrebe posameznikov, ki smo ga ustvarjali. Takrat smo bili, vsaj večina nas, brezposelni ali podzaposleni. To pomeni, da ali nismo imeli pogodb o zaposlitvi ali pa so bile le-te sklenjene za polovični ali skrajšani delovnik. Naš prvi Karierni zaganjalnik se je začel izvajati v novembru 2016; to je 4 mesece kasneje. Danes imamo roke in glave polne dela. In to ne tistega, “duhamorečega”, ampak takšnega, ki nas veseli in iz dneva v dan izpopolnjuje.

Marš je voden, upravljan in izvajan. To so najmanj trije nivoji dela, od katerega izvajalke suvereno izvajamo aktivnosti Kariernih zaganjalnikov in vodimo njihovo evidentiranje. Vodenje in upravljanje naj bi puščale v rokah vodje projekta in strokovnega sodelavca na projektu. Ker pa se projekt “dogaja” na Zavodu Bob, imamo priložnost(i), da se urimo tudi ob vodenju in upravljanju.

To se nam zdi super – ne pravimo, da včasih ni naporno – ampak poglejmo iskreno: katera prva zaposlitev nudi privilegij tako izvajanja projektnih aktivnosti, ki si jih zasnoval skupaj po načelih aktivne participacije in obenem omogoča pridobivanje kompetenc vodenja in upravljanja s projektom ob celostni podpori? Malo jih je. In malo se jih upa to povedati na glas. Z naše strani en velik “Hvala!” za nazaj in sproti ter en velik “Hura!” za naprej.

Znotraj Kariernega zaganjalnika 2 smo z udeleženci zakorakali v načrtovanje Zaposlišča, obenem pa svojo energijo usmerjamo tudi v aktivno državljanstvo. Kako? Začeli smo s teorijo – kaj je aktivno državljanstvo in kaj nam pomeni. Kmalu pa sledijo tudi naše akcije – o njih vam povemo več, ko bodo za nami.

Do takrat vam podelimo le nekaj projektnih utrinkov, ujetih skozi objektiv. In še veselo novico – oddali smo svoje prvo poročilo za financerja (brez katerega nič od tega ne bi bilo mogoče izvesti).

Marš na(d) trg dela je financiran iz sredstev, pridobljenih na javnem razpisu za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018. Sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih socialnih skladov za regijski razvoj.

 

Aktivno državljanstvo Na poti do Zaposlišča 2 Kako se počutim? Podpiši me! Kako odpreti s.p.? Kava ob S.P.-ju 

Published on: 17 February 2017
Posted by: