Ekipa Marš in timski petek

Vsak delovni tim je sestavljen iz ljudi. Močnih timskih igralcev in igralk, ki sodelujejo, se dopolnjujejo, si nudijo podporo, se medsebojno poslušajo in si tudi iskreno povedo, kar je za reči, pa če še tako boli. Naša ekipa izvajalk v tem ni nič drugačna. Da “stroj” lahko gladko in neovirano teče, potrebuje olje. In “olje” ustvarjamo vsak petek dopoldan na timskem sestanku.

V tem času se obvestimo kaj smo že naredile in kaj nam je ostalo nenarejeno. Nenarejenostim pripišemo prioritete po orodju za upravljanje s časom (nujno-nenujno; pomembnmo-nepomembno) in si razdelimo obveznosti, vloge in naloge. Povemo si, kaj je katera naredila od svojih prevzetih nalog in to vsak teden praznujemo! Ugotovile smo, da je tega (o praznovanju govorim) v našem delu premalo, kljub temu, da ga teoretični viri predvidevajo kot zaželjene, če ne celo obvezne vsebine.

Ker želimo ostati nehierarhične, v vsaki aktivnosti zdržati v tej poziciji, je to vložek, ki ga tedensko namenjamo ravno temu. Da je s projektom in aktivnostmi vse v redu in, kar se včasih izkaže kot večji izziv, da je z nami vse v redu. Ko to pišem, ne mislim samo da je vse v redu z ekipo – da se razume, skupaj raste in se spodbuja, pač pa tudi tisti del, kjer vsaka od nas lahko najde svoj prostor in čas, da je samo človek. In da je to ne samo dovoljeno, pač pa tudi spodbujano. timski petek

Pri ustvarjanju “super mašine” nam veliko doprineseta tudi monitoring in zunanja evalvacija – v tem procesu skrbimo, da je s projektnimi vsebinami vse po razpisnem planu in supervizija – kjer s podporo in vpogledom zunanje (res res super) supervizorke vidimo kakšne dinamike so se vzpostavile med nami in kako se počutimo. Ker če se počutimo najboljše, najboljše tudi opravljamo svoj poklic, izvajamo projektne aktivnosti, kvalitetno komuniciramo in se smejimo (kar pa je po slovenskem pregovoru tudi polovica zdravja).

Za ta petek pa imamo še posebno zahvalo. Namenjena je Bobovki, ČlovekINJI z velikim Č, ki nam je s svojim vložkom in uvidi za KZ 2 doprinesla mnogo. Nežka, hvala ti. Hvala za namenjen čas, za iskreno “manevriranje” pri pripravi gradiv in materialov ter za dobro voljo, ki si jo ob tem (z)držala. Bob je res močna skupnost.

… stay tuned/”ostanite priklopljeni” …

Published on: 3 February 2017
Posted by: