“Organizirali smo Zaposlišči 1.1 in 1.2”

Pretekli teden, točneje 19. in 20. januarja je skupina udeležencev prvega Kariernega zaganjalnika v osrednjeslovenski regiji izvedla ne eno, pač pa kar dve Zaposlišči. Karierni zaganjalnik 1 je torej za nami. Zaposlišče, izvedeno 19. januarja, je potekalo v sejni sobi Četrtne skupnosti Bežigrad, v dopoldanskem času. Dan kasneje je bilo v popoldanskem času Zaposlišče organizirano v filmski sobi Zavoda Bob.

Naj spomnimo, Zaposlišče je dogodek, kamor mladi preko projekta Marš na(d) trg dela povabijo sebi relevantne zaposlovalce in delodajalce ter sogovornike iz njim lastnih interesnih področij. Detektirajo jih znotraj vsebin, ki jih izvajamo na projektu.Zaposlisce 1.1.

Zaposlišči so izvedli štirje udeleženci Kariernega zaganjalnika za 10 sogovorcev, ki so se ga udeležili. Animacija je bila opravljena za petkratnik tega števila. Nekatere organizacije in podjetja so svojo prisotnost opravičila, nekaj pa jih ni bilo dostopnih, kljub več poskusom vzpostavitve kontakta in dialoga.

Udeleženci so Zaposlišči doživeli kot izredno pozitivno in ključno za “prebijanje ledu” na poti do kvalitetnega in konkretnega vstopa na trg dela. 

Na Zaposlišču so imeli vsak svoj kotiček, v katerem so razstavljali sebi pomembne predmete in elemente, ki jih prikazujejo kot celoto. Ključen preobrat, ki so ga zaznali, je bil v družbeni razporeditvi moči med njimi, brezposelnimi in iskalci zaposlitve ter njiPovratna info v ucilnicihovimi sogovorniki. Čutili so, da so enakovredni sogovorniki, nemalokrat pa so se znašli tudi v poziciji moči, saj so sogovorniki prišli k njim in ne obratno. “Kot prednost domačega igrišča, samo intenzivneje,” je bilo slišati. Nemalokrat je prišlo do situacije, ko je sogovornik z nalogo, ki jo je na vhodu prejel, moral počakati na vrsto, preden se je lahko “premaknil” naprej. Nikogar nismo zadrževali proti njegovi volji. Atmosfera je bila zelo pozitivna in karierno naravnana; prejete povratne informacije pa pohvalne. Ob sliki, ogledalu, ki s(m)o si jo pokazali vmes in na koncu, se je zopet izkazalo, da smo največkrat sami sebi najhujši kritiki.

Želeli bi se zahvaliti tudi vsem, ki so kakorkoli doprinesli k res super izvedbi Zaposlišč: Zavodu Bob za generalko in prostor izvedbe, Četrtni skupnosti Bežigrad, Zavod MISSS, Javni zavod Mladi zmaji, Mladinski svet Ljubljane, Atama d. o. o. in Mala ustvarjalnica, Martina Mole s. p. 

Prilagamo vam posnetke utrinkov v spodnji galeriji slik. Za vse ostale, ki pa ste tega zamudili – obeta se nam Zaposlišče Kariernega zaganjalnika 2. Kdaj točno, vam bomo povedali dovolj zgodaj, da si ga vpišete v svoj rokovnik. 

Published on: 24 January 2017
Posted by: