Act(ivate) Your Story

Projekt Act(ivate) your story je namenjen druženju in vzpostavljanju dialoga med mladimi udeleženci iz različnih etničnih in kulturnih okolij. Udeležence želimo senzibilizirati za razumevanje življenjskih situacij in težav drug drugega. S pomočjo kreatvnih tehink (kot so likovna umetnost, gibalno plesne vaje, improvizacijsko gledališče, metode gledališča zatiranih ipd.) naslavljamo tematike kot so spoznavanje različnih kulturnih okolij iz katerih prihajajo udeleženci, njihove osebne zgodbe, vzroki za migracije, pojavnost sovražnega govora itd.

Cilji projekta so:

  • Opozarjanje na problematike, s katerimi se soočajo mladi prosilci za azil, begunci in mladi iz lokalnega okolja.
  • Spodbujanje h kritičnemu razmisleku in samorefleksiji ter prehodu iz pasivnih opazovalcev v aktivne snovalce družbenih sprememb.
  • Dialog med mladimi iz različnih etničnih in kulturnih okolij.
  • Dolgoročnejše povezovanje in sodelovanje udeležencev.

Projekt poteka vsak torek od 17:00 do 19:00 v prostorih Zavoda Bob na Robbovi 15.

Zainteresirane vljudno vabimo k udeležbi in sodelovanju. Ker so delavnice zaradi različnih okoliščin kdaj odpovedane, preverite če bodo potekale na:

zavodbob.evs@gmail.com.

Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov.