Zavod Bob je!

Strokovnjak za neformalno izobraževanje, mladinsko ulično delo, kulturne dejavnosti, socialno podjetništvo in zagotavljanje aktivne udeležbe mladih v družbenem dogajanju.


Področja delovanja so:

MLADINSKI CENTER BOB

MLADINSKI CENTER ULCA

PROJEKTNO UČENJE

TERENSKO DELO

BOB

DELO V SKUPNOSTI

GLEDALIŠČE ZATIRANIH

MEDNARODNO

JAVNO