Vse ali nič

vse ali nic LOGOzadnjiOK_pravokotenProjekt temelji na načelih gledališke pedagogike, ki pri posamezniku spodbuja in razvija samozavedanje in zavedanje sveta okrog sebe. Metode, ki jih uporabljamo, so gledališče zatiranih in impro gledališče, pogosto imenovane tudi gledališče za družbene spremembe. Izvajamo gledališke akcije/dogodke, pripravljene s tehnikami gledališča zatiranih (slikovno, forumsko, nevidno, zakonodajno in časopisno gledališče, estetika GZ) s tematikami: odrska prezenca, forumska predstava, zakonodajni laboratorij, mavrica želja, direktne in osveščevalne akcije ter intervencije v javni prostor.

Vsako srečanje skupine vsebuje 4 faze:
1. del – delo na skupini (spoznavanje, varnost, sproščanje, vzpostavljanje skupinske dinamike),
2. del – delo na socialno-integrativnem gledališču (ustvarjalnost, improvizacija, raziskovanje prostora, raziskovanje medosebnih odnosov, delo na sebi in s seboj, delo z gibom, glasom, fizičnim jazom),
3. del – delo na produkciji,
4. del – reflektiranje (samoreflektiranje, reflektiranje skupine, reševanje konfliktov).

V letu 2018 nadgrajujemo dosedanje delo v tehniki zakonodajnega gledališča*, ki smo ga pričeli razvijati in raziskovati v letu 2016. Do sedaj pridobljeno, reflektirano in razvito znanje bomo elaborirali v metodologijo udeležbe mladih v zakonodajnih procesih z uporabo zakonodajnega gledališča.

Pri tem vsebinsko in metodološko izhajamo iz potreb tukaj in zdaj (mladi, Slovenija, 21. stoletje), saj same korenine zakonodajnega gledališča segajo v Brazilijo v 60-ta in 70-ta leta. S tem preizprašuejmo delovanje takrat zastavljenih pristopov v sedanji družbi in kot pionirji v našem prostoru na tem področju postavljamo temelje za nadaljnje delo in diseminiacijo nekonvencionalnih metod politične participacije med mladimi in mladinskimi delavci.

V letu 2018 bo delo temeljilo na aktivnostih, ki bodo podkrepile zadane cilje:

1. Redna 2-urna tedenska srečanja skupine Vse ali nič z namenom razvijanja metodološkega aparata za nadaljnjo diseminacijo tehnike zakonodajnega gledališča.

2. Pet interaktivnih 2-urnih delavnic zakonodajnega gledališča na fakultetah Univerze v Ljubljani (PeF, FDV, FF, FSD) z namenom izobraževanja študentov na področju novih participatornih gledališko-pedagoških pristopov kot je zakonodajno gledališče in aktiviranja mladih na področju aktivnega državljanstva. Delavnice bodo osnovane na primerih zakonodajnega gledališča, ki jih bomo razvili na rednih srečanjih skupine Vse ali nič.


Foto: Erik Školiber

3. Trije 3-urni Laboratoriji skupnostnega, političnega in zakonodajnega gledališča, odprti za širšo publiko mladih z namenom spoznavanja gledališča kot medija za tvorjenje skupnosti, politične aktivacije in dialoga z odločevalci.

4. Mednarodno povezovanje projekta v platformo LegiLAB 4 Progress (partnerstvo s Pekarno Magdalenske mreže), kjer sodelujejo organizacije iz Italije, Škotske in Poljske. V vsaki od  držav raziskujemo zakonodajno gledališče glede na potrebe mladih in uporabo nekonvencionalnih praks političnega udejstvovanja med mladimi. Mladi, ki sodelujejo v skupini Vse ali nič, bodo sodelovali v mednarodnih srečanjih, soustvarjali dokumentarni film o zakonodajnem gledališču ter prispevali svoja razmišljanja za zbornik. Z mladimi iz drugih držav bodo izmenjevali primere dobrih praks na področju zakonodajnega gledališča in pridobivali izkušnje v mednarodnem prostoru.

*Zakonodajno gledališče’ je oblika demokracije z uporabo vseh tehnik gledališča zatiranih (posebej forumskega gledališča), ki jih kombiniramo s konvencionalnimi rituali parlamentarne zbornice z namenom spreminjanja legitimnih želja državljanov v zakone. Po zakonodajni forumski predstavi ustvarimo prostor, podoben senatu, za podoben obred sprejemanja zakonov, po istem uradnem postopku, ki temelji na posegih gled-igralcev (ti jih zagovarjajo ali zavračajo, glasujejo ipd.). Na koncu zberemo odobrene predloge in prizadevanja ter jih oblikujemo kot zakonodajne predloge.

Delavnice pripravljamo na Zavodu Bob v sodelovanju s KUD Transformator, izvajava Barbara Polajnar in Metka Bahlen Okoli.
 
Partnerji v projektu so še Pekarna magdalenske mreže, Združenje Slovenska Filatropija, Društvo ŠKUC, Sindikat prekarcev, Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno pravičnost, Kulturno-umetniško društvo Ljud, Društvo Hystericus, Sindikat Mladi plus, Fakulteta za družbene vede in Pedagoška fakulteta.
 
Projekt v l. 2018 sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za ozaveščanje mladih o problematiki prekarnega dela.
 
Sodelovanje v aktivnostih je brezplačno.