Vse ali nič – Status quo na trgu dela

Projekt ‘Vse ali nič’ smo začeli v letu 2013 za opolnomočenje mladih pri reševanju vsakodnevnih stisk in z namenom dati glas tistim, katerih glasu se v javnosti ne sliši. Temelji na načelih gledališke pedagogike, pedagogike zatiranih in gledališča zatiranih. V l. 2018 nadgrajujemo dosedanje delo v tehniki zakonodajnega gledališča*.

Pri tem vsebinsko in metodološko izhajamo iz potreb tukaj in zdaj (mladi, Slovenija, 21. stoletje), saj same korenine zakonodajnega gledališča segajo v Brazilijo v 60-ta in 70-ta leta. S tem preizprašuejmo delovanje takrat zastavljenih pristopov v sedanji družbi in kot pionirji v našem prostoru na tem področju postavljamo temelje za nadaljnje delo in diseminiacijo nekonvencionalnih metod politične participacije med mladimi in mladinskimi delavci.

Projekt poteka na različnih lokacijah in v različnih kontekstih (mladinski centri, fakultete Univerze v Ljubljani, javni prostori, prireditveni prostori, mednarodna srečanja …), kar omogoča vključevanje raznolike skupine mladih. Z aktivnostmi mlade nagovarjamo in izobražujemo, kako delovati kot aktivni državljani_ke.

VKLJUČEVANJE MLADIH V ZAKONODAJNE PROCESE

Razvijamo zakonodajno gledališče kot metodo mladinskega dela, ki v Sloveniji še ni razvita praksa vključevanja mladih, oz. kot nekonvencionalno obliko politične participacije. Delujemo v smeri vključevanja neorganiziranih mladih v politične procese, torej tistih, ki sicer niso politično aktivni. Z uporabo gledališča zatiranih, poznanega tudi kot gledališče za družbene sprememebe, zakonodajne procese približujemo mladim, ki se od teh procesov umikajo, saj so jim abstraktni in v njih ne vidijo povezave s svojimi življenji. Vse ali nič je trenutno edina gledališko-aktivistična skupina v Sloveniji, ki pri delu na področju participacije mladih uporablja zakonodajno gledališče.

Metode, ki jih uporabljamo, so gledališče zatiranih, pogosto imenovano tudi gledališče za družbene spremembe, in impro gledališče. Izvajamo gledališke akcije/dogodke, pripravljene s tehnikami gledališča zatiranih: slikovno, forumsko, nevidno, zakonodajno in časopisno gledališče, estetika gledališča zatiranih, direktne in osveščevalne akcije ter gledališke intervencije v javni prostor.


Foto: Erik Školiber
 

*Zakonodajno gledališče’ je oblika demokracije z uporabo vseh tehnik gledališča zatiranih (posebej forumskega gledališča), ki jih kombiniramo s konvencionalnimi rituali parlamentarne zbornice z namenom spreminjanja legitimnih želja državljanov v zakone. Po zakonodajni forumski predstavi ustvarimo prostor, podoben senatu, za podoben obred sprejemanja zakonov, po istem uradnem postopku, ki temelji na posegih gled-igralcev (ti jih zagovarjajo ali zavračajo, glasujejo ipd.). Na koncu zberemo odobrene predloge in prizadevanja ter jih oblikujemo kot zakonodajne predloge.

PREKARNO DELO

Osrednja tema, s katero se v projektu trenutno ukvarjamo, je prekarno delo – pereča tema v Sloveniji. Mladi, ki se zaposlijo prvič, se v 77% zaposlijo v eni izmed prekarnih oblik dela. Najbolj ranljiva skupina so pri tem mlade, izobražene ženske. Vse sodelavke v projektu projekta imamo izkušnjo prekarnosti, prav tako večina naših prijateljev, znancev, sosedov. Menimo, da moramo sebe in druge aktivirati v smeri izboljšanja lastnega položaja, se odvrniti od pasivne drže in občutka nemoči ter iskati rešitve v smeri pozitivnih družbenih sprememb. Na prekarnost gledamo kot na sistemski in ne kot individualen problem, zato ga želimo na tak način tudi reševati – posameznice_ke povezati med seboj, jih opolnomočiti ter ponuditi vključujoč prostor za razpravo in oblikovanje predlogov za izboljšanje položaja prekarnih delavk_cev.

Nosilec projekta je Zavod Bob v sodelovanju s KUD Transformator, aktivnosti izvajava Barbara Polajnar in Metka Bahlen Okoli.
 
Partnerji v projektu so še Pekarna magdalenske mreže, Združenje Slovenska Filatropija, Društvo ŠKUC, Sindikat prekarcev, Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno pravičnost, Kulturno-umetniško društvo Ljud, Društvo Hystericus, Sindikat Mladi plus, Fakulteta za družbene vede, Mladinski center Zagorje ob Savi, Mladinski center Trbovlje, Filozofska fakulteta, Fakulteta za socialno delo in Pedagoška fakulteta.
 
Projekt v l. 2018 sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za ozaveščanje mladih o problematiki prekarnega dela.
 
Sodelovanje v vseh aktivnostih je brezplačno.
 
FB stran: VSE ALI NIČ