Vse ali nič

vse ali nic LOGOzadnjiOK_pravokoten


Projekt temelji na načelih gledališke pedagogike, ki pri posamezniku spodbuja in razvija samozavedanje in zavedanje sveta okrog sebe. Metode, ki jih uporabljamo, so gledališče zatiranih in impro gledališče, pogosto imenovane tudi gledališče za družbene spremembe. Izvajamo gledališke akcije/dogodke, pripravljene s tehnikami gledališča zatiranih (slikovno, forumsko, nevidno, zakonodajno in časopisno gledališče, estetika GZ) s tematikami: odrska prezenca, forumska predstava, zakonodajni laboratorij, mavrica želja, direktne in osveščevalne akcije ter intervencije v javni prostor.

Vsako srečanje skupine vsebuje 4 faze:
1. del – delo na skupini (spoznavanje, varnost, sproščanje, vzpostavljanje skupinske dinamike),
2. del – delo na socialno-integrativnem gledališču (ustvarjalnost, improvizacija, raziskovanje prostora, raziskovanje medosebnih odnosov, delo na sebi in s seboj, delo z gibom, glasom, fizičnim jazom),
3. del – delo na produkciji,
4. del – reflektiranje (samoreflektiranje, reflektiranje skupine, reševanje konfliktov).

V projektu izhajamo iz lastnosti, potreb in vrednot udeleženih, ki s svojimi stališči aktivno oblikujejo pogled na vsebinska izhodišča v projektu. Ta izhajajo iz aktualnih tem med mladimi in v družbi nasploh kot so:
– Stereotipi in predsodki, izključevanje, vključevanje, stigmatizacija;
– Zdravje, narava, hrana, zdravila, farmacija, lepota;
– Ljubezen, spol, spolnost, odnosi, partnerstvo, šovinizem, feminizem, homofobija;
– Družina, otroštvo, mladost, odraslost, poklic, denar, samostojnost;
– Revščina, bogastvo, sociala, pravice, pravičnost, nepravičnost, solidarnost.

Delavnice pripravljamo na Zavodu Bob v sodelovanju s KUD Transformator, vodita Barbara Polajnar in Metka Bahlen Okoli.

Projekt sofinancira Urad za mladino Mestne občine Ljubljana. Sodelovanje v aktivnostih je brezplačno.

FB: VSE ALI NIČ