Vizija in poslanstvo

POSLANSTVO

Zagotavljanje aktivne udeležbe v družbenem dogajanju, zlasti tistih, ki nimajo javnega glasu ali pa se njihovega glasu ne sliši.

VIZIJA

Zavod Bob je uveljavljeno in iskano središče za mlade, zlasti za osipnike in tiste s slabšimi izhodiščnimi možnostmi. Z inovativnimi programskimi rešitvami celovito podpira mlade pri ustvarjalnem izražanju, socialni (re)integraciji, razvoju socialnega podjetništva in omogoča priložnosti za samouresničitev.