The Key – developing methodology for younger adults education

THE KEY is a strategic partnership project in the field of adult education primarily aimed to develop new, innovative and complementary methodology for younger adults activation and empowerment, supporting their transition to adulthood. We build cooperation between four partner organisations, Institute Bob from Slovenia, Volunterski centar Istra from Croatia, Conversas Associação Internacional from Portugal and Institute Perspectives from Bulgaria, who gathered forces in addressing these issues.
In this partnership consortium we are addressing the situation of younger adults that are facing difficulties with transitioning to adulthood on two levels: level of the society with measures for making this transition easier (e.g. housing strategy, employment stimulation) where we will create memorandums on a national levels in countries/regions of partner organizations (negotiations with policy makers, dialogue with different stakeholders); level of working with individuals and groups facing this situation (e.g. support programmes that address their needs) where we will develop a methodology for younger adults activation and empowerment to help adult educators in supporting individuals in their transition to adulthood.


The Key je projekt strateškega partnerstva na področju izobraževanja odraslih, namenjen predvsem razvoju nove, inovativne in komplementarne metodologije za aktivacijo in opolnomočenje mlajših odraslih, ki podpira njihov prehod v odraslost. Partnerstvo gradimo štirimi partnerske organizacije, Zavod Bob iz Slovenije, Volunterski center Istra s Hrvaške, Conversas Associação Internacional s Portugalske in Institut Perspektive iz Bolgarije.
V tem partnerskem konzorciju obravnavamo položaj mlajših odraslih, ki se soočajo s težavami s prehodom v odraslost na dveh ravneh: na ravni družbe z ukrepi za olajšanje tega prehoda (npr. Stanovanjska strategija, spodbujanje zaposlovanja), kjer bomo oblikovali memorandume o na nacionalnih ravneh v državah partneric / regijah partnerskih organizacij (pogajanja z oblikovalci politik, dialog z različnimi deležniki); in na ravni dela s posamezniki in skupinami, ki se soočajo s to situacijo (npr. podporni programi, ki ustrezajo njihovim potrebam), kjer bomo razvili metodologijo za aktivacijo in opolnomočenje mlajših odraslih za pomoč izobraževalnim delavcem pri podpori posameznikov pri njihovem prehodu v odraslost.