Želiš podpreti naše delovanje?

En izmed mnogih načinov je, da del dohodnine namenite nevladnim organizacijam.
Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko po novem do 1 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam. S spremembo zakonodaje je maksimalen možen prispevek 1 % in ne več 0,5 %.
Vsak davčni zavezanec lahko izbere do največ deset organizacij in s tem odstotek svoje dohodnine nameni za njihovo delovanje. Takšna donacija ga nič ne stane, saj gre ta en odstotek sicer v proračun.

Svoj del dohodnine lahko namenite tudi Zavodu Bob. Denar, pridobljen iz deleža dohodnin, bomo porabili v skladu z željami mladih, ki soustvarjajo naše programe. Pogosto gre za nakup opreme ali pa investicije v infrastrukturo, ki je iz drugih sredstev ne moremo zagotoviti.
Del dohodnine nam lahko namenite preko obrazca: