O Maršu…

 

Marš na(d) trg dela je program, ki nudi podporo in ustvarja platformo za trajnostno vključevanje in suveren vstop mladih na trg dela.

Namen projekta je karierno opolnomočenje udeležencev, višanje njihovih zaposlitvenih potencialov in zaposlenosti.

Projekt smo ustvarili in zagnali zaradi poglabljanja nesorazmerja med obstoječimi realnimi delovnimi mesti in brezposelnimi osebami. Mladi s(m)o pri vstopu na trg dela postavljeni v depriviligiran položaj. Brez relevantnih delovnih izkušenj sprejemajo delovna mesta, ki so stopnji njihove izobrazbe in znanju, veščinam, spretnostim in odnosom neustrezna in so prekarna (negotova, kratkotrajna, začasna in občasna ter zaposlitve za določen čas, krajši delovni čas, nadomeščanje porodniške odsotnosti, za čas pripravništva ipd.). Mi pa želimo to skupaj z mladimi spreminjati.

Ustvarjen je za mlade med 15. in 29. letom, ki si želijo zaposlitve ter niso v delovnem razmerju. Konkretneje je namenjen tistim, ki:

  • so študenti_ke zadnjih letnikov ali absolventi_ke dodiplomskega in podiplomskega študija;
  • zaključujejo programe srednješolskega izobraževanja;
  • so brezposelni;
  • imajo status iskalca zaposlitve;
  • so fiktivno vpisani v šolske programe zaradi možnosti dela prek študentskega servisa;
  • so predčasno opustili šolanje.

Kako smo se tega lotili?

Ustvarili smo KARIERNI ZAGANJALNIK. Se sprašuješ, kaj bi to lahko bilo?

To je celosten sklop aktivnosti dela s posameznikom, ali bolje – posameznikovega dela ob naši podpori, ki je bolj življenjska kot samo birokratska. Karierni zaganjalnik je sestavljen iz dveh mesecev intenzivnega individualnega dela in dela v malih skupinah na interesih udeleženca. Krepi mladega, da suvereno vstopa na trg dela in v zaposlitev ali samozaposlitev. Vključuje delo na področjih asertivnosti, karierne orientacije in aktivnega državljanstva. Dvema mesecema intenzivnega dela sledi ZAPOSLIŠČE – dogodek kreiran s strani udeležencev Kariernega zaganjalnika, kjer se bodo na svojstven način predstavili sebi relevantnim zaposlovalcem, delodajalcem in/ali financerjem. Tu bodo deležni tudi povratne informacije na svoje predstavitve. Temu sledi dobre 4 mesece INDIVIDUALNE PODPORE posamezniku glede na aktualne potrebe.