NEXTival

nextival logo

NEXTIVAL je nadgradnja uspešnih in odmevnih izvedb PUMstivala v letih 2010, 2011 in 2012..

Njegov namen je javna in medijska predstavitev različnih, zanimivih, projektov nastalih v organizacijah, ki se ukvarjajo z mladinskim delom in neformalnim izobraževanjem na področju MOL. Sodelujejo organizacije, ki izvajajo javno-veljavni program PUM in mladi posamezniki, ki ustvarjajo v neformalnih skupinah. Obenem je to priložnost za predstavitev aktivnega in kreativnega preživljanja prostega časa, s poudarkom na izkušenjskem učenju tako pri nas kot v tujini.

Na festivalu mladi, udeleženci različnih programov, neformalnih skupin in posamezniki predstavljajo svojo umetniško produkcijo (likovno, glasbeno, gledališko, filmsko in druge umetnosti) ter projekte in izdelke, ki posegajo na različna področja znanosti in proizvodnih ali storitvenih dejavnosti (računalništvo, tehnika, obrt, rokodelstvo).

Projekt bo poteka v naslednjih fazah: 1) zasnova festivala in dogodkov; 2) animacija organizacij, ki se ukvarjajo z mladinskim delom, PUM-ov po Sloveniji in neformalnih skupin ter posameznikov, za sodelovanje in sooblikovanje festivala; 3) oblikovanje delovnih skupin; 4) izbor projektov, ki bodo predstavljeni na festivalu; 5) priprava predstavitvenega in informativnega gradiva (letaki, plakati, sporočila za javnost, spletni zapisi…) ter izdelava medijske strategije (medijski partner, predstavitve za medije in ostalo javnost); 6) priprava scenografij in oznak predstavitvenih prostorov; 7) priprava delavnic, ki bodo potekale času festivala (info točka, novinarsko središče…); 8) izvedba festivala z vsemi festivalskimi in spremljevalnimi dogodki; in 9) evalvacija projekta.

Projektno delo temelji na interesih mladih in na njihovi aktivni udeležbi v vseh fazah projekta. Temu vodilu smo sledili tudi pri pripravi Nekstivala.