Kopiloti

VABILO za udeležence

kopiloti-page-002

S Kopiloti je lažje!

Se ti zdi, da ti okolje (mladinske organizacije, kolegi, družina, šola) ne omogoča razvoja lastnih potencialov?
Imaš šolo? Nima veze!
Želiš prispevati k temu, da bo nekaj drugače?
Bi z veseljem pogrešal izključenost iz družbe?
Imaš komu kaj za povedati, pa sedi predaleč od tebe in te ne sliši?
Si star med 15 in 29 let in veš kaj bi spremenil, a ne veš kako?

Zakaj z nami?

 • Ker ti nudimo prostor, zaupanje in podporo.
 • Ker smo mlada ekipa izvajalcev z raznolikim naborom izkušenj in strokovnih znanj.
 • Ker ti omogočimo udeležbo v brezplačnem programu, s katerim boš pridobil orodja in razvil spretnosti za spopadanje z življenjskimi situacijami.
 • Ker se boš družil in povezoval z istomislečimi ljudmi, ki si prav tako želijo sprememb.
 • Ker ti bomo omogočili opolnomočenje za dialog z vplivnimi drugimi, ki posredno ali pa neposredno vplivajo nate, na tvoj položaj in na tvojo prihodnost.
 • Ker smo brezplačni, nismo pa zastonj!

Kaj bomo počeli?

INFO DAN: 5. 10. 2016, 14:00 – 15:30, Mladinski center ULCA (Trg OF 10, v podhodu železniške postaje)

Nadaljnji proces bo potekal v štirih fazah:

 1. UVODNA SREČANJA

Uvodni del bo trajal 4 srečanja po dve uri (11.10., 13.10., 18.10., 20.10.). Predvidena vsebina uvodnih srečanj zajema: predstavitev programa, spoznavanje udeležencev in izvajalcev projekta, krepitev motivacije za delo ter definiranje, konkretizacijo in opredelitev želenih sprememb.

 1. INTENZIVNI DEL

V tednu od 24.10. do 29.10. bomo izstopili iz dnevne rutine, se oddaljili od vsakdanjega okolja in preko najrazličnejših  aktivnosti osvajali orodja za doseganje želenih sprememb v zunanjem okolju (delo na sebi, delo v skupini). Tako se bomo pripravljali na dialog z ljudmi, ki imajo moč in lahko pomembno vplivajo na tvojo trenutno situacijo.

 1. DIALOG

Na dogodku,  ki se bo zgodil v tednu od 14.11. do 18.11., bomo mladi dobili možnost, da glasno izrazimo svoja stališča, potrebe, želje, interese itd. ter da nas tisti, ki imajo vpliv in moč, ne preslišijo!

 1. SPREMLJANJE (PO POTREBI)

Vsem udeležencem bomo omogočili podporo pri pilotiranju v smeri sprememb na osebnem in družbenem področju.

Če želiš biti slišan in vključen pri odločitvah, ki se tičejo mladih, se nam pridruži! Najdeš nas na Zavodu Bob, na Robbovi 15 v Ljubljani. Svoj ‘let’ lahko rezerviraš na kopiloti.bob@gmail.com in katja@zavod-bob.si.


PREDSTAVITEV KOPILOTOV

Kdo ali kaj smo?

Smo izkušena ekipa izvajalcev, ki ji je mar. Ustvarjamo kreativno projektno okolje, v katerem mladi iščejo in preizkušajo načine, s katerimi razvijajo kompetence za konkretno življenjsko spremembo ter krepijo sposobnosti za strukturirani dialog.

Kako kopilotiramo?

Smo tu, da mladim nudimo podporo in pomoč pri pilotiranju svojih odločitev do zastavljenih ciljev. Tu smo tudi zato, ker vemo, da včasih te cilje posameznik težko sam najde in potrebuje nekoga, s katerim jih bo raziskoval in odkrival. Delo poteka tako na individualni, kot skupinski ravni v katero je vključenih do 10 udeležencev.

S kom kopilotiramo?

Z vsemi mladimi, ki zaradi različnih razlogov in osebnih ali pa družbenih okoliščin ne zmorejo priti do želenih sprememb.

Kaj kopilotiramo?

Izvajamo Trening Aktivnega Življenja (TAŽ) in trening za dialog med mladimi z manj priložnostmi in oblikovalci politik. V projektu SfuriNeZafuri pa razvijamo metodologijo Annoying Softness.

Naše delo lahko spremljaš na Facebooku.


 VABILO na pogovor z mladimi in odločevalci

V preteklem mesecu in pol smo se v sklopu projekta Kopiloti na Zavodu Bob ukvarjali s pomembnimi vprašanji, ki se tičejo naše prihodnosti, in ugotovili, da je na področju zaposlovanja mladih, šolskega sistema, kariernega svetovanja in  medgeneracijskega povezovanja veliko stvari, ki bi jih lahko izboljšali, izpopolnili ter dogradili. Spremembe na teh področjih so namreč nujno pomembne za razvoj naših potencialov in dosego naših ciljev, zato želimo tudi sami prispevati in prisostvovati pri oblikovanju možnih rešitev.

Dogodek se bo zgodil 1. 6. 2016 ob 14.30 do 16.00 v novem mladinskem centru ULCA, ki se nahaja na Trgu osvobodilne fronte 10 v podhodu ljubljanske železniške postaje.

Dialog bomo izvedli v obliki SOOBLIKOVANJA MOŽNIH REŠITEV kjer se bodo nahajale različne tematsko ločene postojanke, na katerih bomo podobno misleči mladi, skupaj z vami pilili skupne ideje in iskali smiselne ter dosegljive rešitve. Naš cilj bo, da vsaka od postojank izdela AKCIJSKI NAČRT za izbrano rešitev

V kolikor bi vas zanima sodelovanje na našem strukturiranem dialogu in želite skupaj z nami sooblikovati ustrezne rešitve, vas prosimo, da izpolnite spodnjo prijavnico

Veseli bomo vaše udeležbe!
– Več o projektu Kopiloti si lahko preberete na povezavi: http://www.zavod-bob.si/kopiloti/
– Več o ULCI si lahko preberete na FB strani: https://www.facebook.com/mladinskicenterulca/?fref=ts.

Za dodatne informacije, pa se lahko obrnete na telefonsko številko: 040 745 177 (Anja).

Opis tematskih postojank

Postojanka 1: Medgeneracijsko povezovanje z ustvarjalnimi delavnicami
(Kot) glavno oviro pri prenosu znanj, neformalne izobraževanju ter razno raznimi delavnicami, je namreč v ceni. Ta ideja  vključuje medgeneracijsko povezovanje, saj bi se vzpostavila skupina različnih starosti in profilov, ki bi se med seboj učili oz.  prenašali znanje.

Postojanka 2: Svetovanje mladih pri izbiri nadaljnjega izobraževanja in reševanju osebnih težav
Ugotavljamo, da mnogo mladih pogreša poglobljeno, posamezniku prilagojeno svetovanje in usmerjanje pri izbiri nadaljnjega izobraževanja ter reševanju osebnih, ki bi bilo del šolskega programa in ponujeno vsakomur. Prav tako se nekateri  posamezniki se počutijo izključene in velikokrat zato ne sledijo svojim pravim interesom ter ne izpopolnjujejo svojih talentov. Zato bomo iskali načine in oblike takšnega svetovanja, ki bi posamezniku pomagalo prepoznati svoje interese, potenciale, močne in šibke točke, mu ponudilo informacije o različnih možnostih tako glede formalnega kot tudi neformalnega izobraževanja, spodbudilo razmislek in z vsem tem olajšalo odločitev o nadaljnji poti.

Postojanka 3: Problematika ponovnega vključevanja na trg dela in ZRSZ za tiste mlade, ki so že pri prvem vstopu imeli negativno izkušnjo
Zavedamo se, da na zavodu intenzivno delujejo na področju izboljševanja svojih storitev, hkrati pa ugotavljamo, da z  nekaterimi načini dela še vedno niso doseženi tisti, ki za uspešen prehod iz brezposelnosti na trg dela potrebujejo več podpore in pomoči. Z udeleženci bomo skupaj predstavili potencialne rešitve za uspešnejše zaposlovanje in informiranje takšnih  oseb.

 


VABILO za udeležence

kopiloti-page-002

Se ti zdi, da ti okolje ne omogoča razvoja lastnih potencialov? Želiš prispevati k temu, da bo nekaj drugače? Bi z veseljem pogrešal izključenost iz družbe? Imaš komu kaj za povedati, pa sedi predaleč od tebe in te ne sliši? Si star med 15 in 29 let in veš kaj bi spremenil, a ne veš kako?

Kopiloti na Zavodu BOB začenjamo nov cikel aktivnosti za vse mlade med 15. in 29. letom, ki si želijo sprememb v svojem osebnem življenju ali zunanjem okolju in zaradi različnih okoliščin potrebujejo podporo na poti do zastavljenih ciljev.

Zakaj z nami?

 • Ker ti nudimo prostor, zaupanje in podporo.
 • Ker smo mlada ekipa izvajalcev z raznolikim naborom izkušenj in strokovnih znanj.
 • Ker ti omogočimo udeležbo v brezplačnem programu, s katerim boš pridobil orodja in razvil spretnosti za spopadanje z življenjskimi situacijami.
 • Ker se boš družil in povezoval z istomislečimi ljudmi, ki si prav tako želijo sprememb.
 • Ker ti bomo omogočili opolnomočenje za dialog z vplivnimi drugimi, ki posredno ali pa neposredno vplivajo nate, na tvoj položaj in na tvojo prihodnost.
 • Ker smo zastonj!
 • Ali pa … preberi kaj o našem delu menita ZORAN in DAMJAN, udeleženca prvega kroga Kopilotov in PRiKAZa!

Kaj bomo počeli?

Celoten proces bo potekal v štirih fazah:

 1. UVODNA SREČANJA

Uvodni del bo trajal 4 srečanja po dve uri. Predvidena vsebina uvodnih srečanj zajema: predstavitev programa, spoznavanje udeležencev in izvajalcev projekta, krepitev motivacije za delo ter definiranje, konkretizacijo in opredelitev želenih sprememb.

 1. INTENZIVNI DEL

V intenzivnem tedenskem delu bomo izstopili iz dnevne rutine, se oddaljili od vsakdanjega okolja in preko najrazličnejših  aktivnosti osvajali orodja za doseganje želenih sprememb v zunanjem okolju (delo na sebi, delo v skupini). Tako se bomo pripravljali na dialog z ljudmi, ki imajo moč in lahko pomembno vplivajo na tvojo trenutno situacijo.

 1. DIALOG

Na dogodku dialoga bomo mladi dobili možnost, da glasno izrazimo svoja stališča, potrebe, želje, interese itd. ter da nas tisti, ki imajo vpliv in moč, ne preslišijo!

 1. SPREMLJANJE (PO POTREBI)

Vsem udeležencem bomo omogočili podporo pri pilotiranju v smeri sprememb na osebnem in družbenem področju.

Če želiš biti slišan in vključen pri odločitvah, ki se tičejo mladih, se nam pridruži! Najdeš naš na Zavodu Bob, na Robbovi 15 v Ljubljani. Svoj ‘let’ lahko rezerviraš, da nam pišeš na kopiloti.bob@gmail.com.


 PREDSTAVITEV KOPILOTOV

Kdo ali kaj smo?

Smo izkušena ekipa izvajalcev, ki ji je mar. Ustvarjamo kreativno projektno okolje, v katerem mladi iščejo in preizkušajo načine, s katerimi razvijajo kompetence za konkretno življenjsko spremembo ter krepijo sposobnosti za strukturirani dialog.

Kako kopilotiramo?

Smo tu, da mladim nudimo podporo in pomoč pri pilotiranju svojih odločitev do zastavljenih ciljev. Tu smo tudi zato, ker vemo, da včasih te cilje posameznik težko sam najde in potrebuje nekoga, s katerim jih bo raziskoval in odkrival. Delo poteka tako na individualni, kot skupinski ravni v katero je vključenih do 10 udeležencev.

S kom kopilotiramo?

Z vsemi mladimi, ki zaradi različnih razlogov in osebnih ali pa družbenih okoliščin ne zmorejo priti do želenih sprememb.

Kaj kopilotiramo?

Izvajamo Trening Aktivnega Življenja (TAŽ) in trening za dialog med mladimi z manj priložnostmi in oblikovalci politik. V projektu SfuriNeZafuri pa razvijamo metodologijo Annoying Softness.

Naše delo lahko spremljaš na Facebooku.